nieuws

Ruimer toegang tot Continu Clickfonds NN

Archief

Nationale-Nederlanden heeft het Continu Click Fonds ook beschikbaar gesteld voor houders van premiebetalende levensverzekeringen.

Het clickfonds, voor het eerst in gebruik genomen door dochter Tiel Utrecht, werd in het vorig najaar voor het eerst door NN gevoerd. Het fonds was toen gekoppeld aan de Continu Click Koopsom.
Het clickfonds garandeert iedere maand 90% van de fondswaarde. Dat kan door 90% van de gelden te beleggen in vastrentende deposito’s en 10% in AEX-opties. De laatst vastgeclickte waarde wordt nooit meer verlaagd, alleen bij het instappen is er een koersrisico van 10%.
De garantiekoersen zijn opvraagbaar via Internet (www.nn.nl) en via de telefoon: 0800-022.40.70).

Reageer op dit artikel