nieuws

Ruime pensioentoezegging van kracht geworden

Archief

Via een publicatie in de Staatscourant is het nieuwe begrip ‘pensioentoezegging’ officieel van kracht geworden. Pensioenfondsen kunnen hierdoor individuele verzekeringen sluiten met hun deelnemers.

Pensioenfondsen kunnen alleen pensioentoezeggingen uitvoeren. In de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) was tot voor kort geregeld dat van een pensioentoezegging sprake is als de werkgever minstens 50% van de (pensioen)premie voor zijn rekening neemt. Het begrip pensioentoezegging is echter verruimd. Ook als de werknemer de premie volledig zelf betaalt, kan sprake zijn van een pensioentoezegging. De premiestroom dient daarvoor wel via de werkgever te lopen.
De wijziging levert pensioenfondsen meer mogelijkheden op voor het sluiten van vrijwillige aanvullende pensioenen per individuele werknemer. Deelnemers kunnen nu zelf eventuele pensioentekorten dichten bij het pensioenfonds, zonder een verplichte werkgeversbijdrage. Het andere alternatief voor deelnemers is een individuele levensverzekering bij een verzekeraar.
Voor dichting van het ANW-hiaat werd overigens al oogluikend toegestaan dat pensioenfondsen vrijwillige, aanvullende regelingen troffen met individuele deelnemers. Lang niet alle pensioenfondsen maakten van die gelegenheid gebruik.

Reageer op dit artikel