nieuws

Ruim helft van particulier verzekerden in collectiviteit

Archief

Van de ruim 4,8 miljoen particulier verzekerden was vorig jaar, net als het jaar er voor, 56% collectief verzekerd.

Een aantal jaren geleden steeg het aantal collectief verzekerden ten opzichte van de individueel verzekerden voortdurend. De verhouding collectief/individueel stabiliseert zich inmiddels. In de individuele sector zijn de standaard(pakket)polissen in de meerderheid en in de collectieve sector zijn de maatschappijpolissen in de meerderheid.
In 2001 was van de (private) particuliere verzekerden 45% individueel verzekerd en 55% collectief verzekerd. Van de individueel verzekerden had 42% een maatschappijpolis en 64% een standaard(pakket)polis. Bij de collectief verzekerden had 58% een maatschappijpolis en 36% een standaard(pakket)polis.
In 2002 en 2003 was 44% van de verzekerden individueel verzekerd en 56% collectief. Ook de verhouding individueel/collectief was in beide jaren gelijk. Van de individueel verzekerden had 41% een maatschappijpolis en 62% een standaard(pakket)polis. Van de collectief verzekerden had 59% een maatschappijpolis en 38% een standaard(pakket)polis.
Deze cijfers zijn afkomstig uit het julinummer van Zorgthermometer, het kwartaalblad van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars.

Reageer op dit artikel