nieuws

Ruim f 100 mln in Hooge Huys-fondsen

Archief

Het beheerd vermogen van de beleggingsfondsen van Hooge Huys bedroeg eind vorig jaar f 106 miljoen.

In mei werden de eerste drie fondsen gelanceerd: het Hooge Huys Aandelenfonds, HH Vastrentend Dividendfonds, HH Optimaalfonds Nederland. Eind november volgden twee nieuwe fondsen: het HH Aandelenfonds Europa en het HH Optimaalfonds Europa.
Na één maand was het Europese aandelenfonds van Hooge Huys al gevuld met ruim f 20 mln, waarmee dit fonds zich als populairste mag beschouwen.
Bij zusterbedrijf SNS Bank was het beheerd vermogen van de acht fondsen eind vorig jaar f 2.102 (1.654) mln groot. Zestig procent van de groei kwam uit nieuw ingelegde middelen.

Reageer op dit artikel