nieuws

Rug Advies Centra naar Achmea

Archief

Rug AdviesCentra Nederland is nu eigendom van Achmea. Het bedrijf wordt toegevoegd aan Argonaut.

Achmea heeft alle aandelen verworven van Rug AdviesCentra Nederland, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het terugdringen van verzuim door rugklachten, whiplash, RSI en psychische klachten . Rug AdviesCentra treedt toe tot Argonaut, het Achmea-bedrijf dat zich richt op reïntegratie van arbeidsongeschikten. Rug AdviesCentra blijft onder eigen label werken voor opdrachtgevers onder wie arbodiensten, uvi’s en werkgevers. Argonaut is een van de grootste reïntegratiebedrijven in ons land. Het bedrijf is onderdeel van de Achmea Business Unit Sociale Zekerheid, die is ontstaan uit een fusie van Achmea en de private onderdelen van het GAK.
Rug AdviesCentra heeft veertien vestigingen. Bij de centra worden jaarlijks zo’n vierduizend tot vijfduizend mensen geholpen. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen die in verband met hun klachten langer dan drie maanden hebben verzuimd. Volgens recente wetenschappelijke publicaties is het werkhervattingspercentage bij de cliënten ruim 85% is. Dit percentage geldt ook nog vier jaar na de interventie. Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

Reageer op dit artikel