nieuws

RoZeker, verzekeraar tegen wil en dank

Archief

RoZeker, verzekeringsdochter van Robeco Groep, zegt niet te zullen uitgroeien tot een échte verzekeraar. De maatschappij wil zich beperken tot produkten voor vermogensopbouw en vermogensbeheer van particulieren. Over 5 jaar moet het marktaandeel 3% tot 5% bedragen.

Deze uitspraak doet directeur marketing particuliere relaties Nederland drs H.H. van der Koogh van Robeco Groep in Inversie, een uitgave van het Verzekerings Economisch Dispuut Erassicurazione van de Erasmus Universiteit. Van der Koogh is ook verantwoordelijk voor het beleid van de levenmaatschappij RoZeker.
De Robeco groep claimt f 40 mld aan vermogens van particulieren te beheren, waarvan een derde deel via Robeco Advies, een derde deel via Rabobank, en een derde deel door overige kanalen is binnengehaald.
De klanten van Robeco Advies waarop RoZeker zich met name richt, zijn over het algemeen hoger opgeleide mensen met hogere inkomens die bij voorkeur zelf hun financiële beslissingen nemen, aldus Van der Koogh.
In recordtijd
De kersverse verzekeraar is volgens Van der Koogh in een recordtijd uit de grond gestampt. “Ik weet niet hoe snel andere verzekeraars dat doen, maar wij hebben het in 6 maanden voor elkaar gekregen. In augustus 1995 is het besluit genomen in verzekeringen te gaan en in februari zijn we de markt opgegaan.”
Bij de voorbereiding van de oprichting heeft Robeco zich laten bijstaan door het fiscaal-juridisch bureau van Interpolis.
De relatie met de samenwerkingspartner Stad Rotterdam is beschadigd door de introductie van RoZeker, erkent Van der Koogh. De reactie van bestuursvoorzitter mr C.J. de Swart heeft hem verbaasd, temeer omdat deze zou hebben laten weten vóóraf niet te zijn ingelicht over de plannen. “Er bestaan tussen Robeco en Stad Rotterdam uiteenlopende meningen over de onderlinge informatie-uitwisseling in het verleden”. Van der Koogh denkt dat de concurrentie beperkt is tussen beide aanbieders. “Mensen die via een tussenpersoon een koopsompolis kopen, zijn geen mensen die zich met direct-marketingprodukten bezighouden.”
Agressieve campagne
RoZeker zet zijn produkten (nu alleen koopsompolis) alleen af via direct-marketing aan bestaande klanten. Onder meer op basis van leeftijd is een selectie van 85.000 prospects gemaakt die zullen worden benaderd. De agressieve reclamecampagne zou voor 10% tot 15% bijdragen in de totale afzet van koopsompolissen.
Van der Koogh vindt dat niet erg. “We proberen een nieuw klantenbestand aan te boren, maar realiseren ons dat het merendeel van de afzet uit ons bestaande klantenbestand zal komen. Dit is belangrijk, want we willen niet dat deze bij een ander terecht komt. De meeste verzekeraars begeven zich steeds meer op ons pad. Uit defensief oogpunt moeten we alert zijn dat we geen klanten verliezen die een koopsompolis bij en andere financiële dienstverlener sluit en vervolgens ook andere produkten daar vandaan gaat halen.”
In de tweede helft van dit jaar wil RoZeker met een kapitaalverzekering komen en begin volgend jaar met een direct ingaande lijfrente. De verbreding van het produktenpakket moet binnen 3 jaar zijn afgerond.
Geen grote levenrisico’s
Als aanbieder van adviezen en produken op het gebied van vermogensopbouw en -beheer zou Robeco niet van plan zijn om op grote schaal in de verzekeringsmarkt te penetreren, niet als tussenpersoon en niet als verzekeraar.
Zo wil RoZeker geen schadeverzekeringen verkopen en geen substantiële levenrisico’s dragen, zegt Van der Koogh. “Het enige wat we willen is het beheren van de vermogens van de klant. Het is ons streven om zo gauw de levenrisico’s van enige omvang zijn deze te gaan herverzekeren.”
Als het zover komt mag Interpolis waarmee al wordt samengewerkt als herverzekeraar gaan fungeren, zegt Van der Koogh. “Als klanten nu een bepaald produkt willen hebben wat wij niet kunnen leveren, sturen we ze door naar Interpolis.”
Van der Koogh: “Uiteenlopende mening tussen Robeco en Stad Rotterdam over informatie-uitwisseling”.
Rabobank koopt 50% Robeco
Rabobank Nederland heeft voor ruim f 500 miljoen de helft van de aandelen van de Robeco Groep gekocht. Op de andere 50% heeft de bank nog eens een call-optie genomen. Voorts stelt de Rabobank ongeveer één miljard gulden beschikbaar aan de Robeco Groep voor het doen van acquisities. Hierdoor moet de groep zijn belegd vermogen van zo’n f 75 mld in vijf jaar tijd zien te verdubbelen.
Volgens beide concerns is geen sprake van een overname, maar van krachtenbundeling. Robeco blijft zelf verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Economisch gezien wordt de Robeco Groep echter wel degelijk een 100%-dochter van de Rabobank.

Reageer op dit artikel