nieuws

Roze bril

Archief

Een leesbril, zonnebril, skibril, fietsbril, lasbril, knijpbril, computerbril, stofbril, veiligheidsbril, duikbril, mistbril, ziekenfondsbril, sportbril, nachtbril, 3D-bril, een roze bril en natuurlijk een reservebril. Zoveel brillen kon je bij ONVZ in één jaar tijd declareren. En nog mooier, je kreeg ze allemaal volledig vergoed.

Dit ruimhartige vergoedingsbeleid is negen jaar lang het belangrijkste verkoopargument geweest van de Topfit-polis van ONVZ. De ziektekostenverzekering werd in 1997 niet voor niets aangekondigd als “polis zonder polisvoorwaarden”.
Destijds gaven de productontwikkelaars aan dat vooral tussenpersonen zeer enthousiast waren over de formule. Die willen geen gezeur over declaraties. De ‘polis zonder polisvoorwaarden’ wordt door het intermediair zo hoog gewaardeerd, dat ONVZ al vijf maal is uitgeroepen tot ‘beste zorgverzekeraar van het jaar’. Dat gebeurt in onderzoeken naar de kwaliteit van de dienstverlening van verzekeraars. De zorgtakken van Aegon en NN, volledig verzorgd door ONVZ, worden daarin steevast veel lager gewaardeerd dan ONVZ zelf. Dat dit weinig met de dienstverlening maar alles met de riante dekking op de ONVZ-polis van doen heeft, is wel duidelijk.
De zorgverzekeraar in Houten heeft afgelopen jaar echter de keerzijde van de medaille gezien. Een deel van de polishouders is overgegaan tot exorbitant declaratiegedrag en zorgt daarmee voor een miljoenenverlies. Het brengt ONVZ ertoe de toch zelden toegepaste noodmaatregel van de en-blocbepaling te gaan hanteren. De polisvoorwaarden worden tussentijds (medio april) aangescherpt.
Er komen wat interessante vragen op voor de komende maanden. Hoeveel verzekerden grijpen de gelegenheid aan hun polis bij ONVZ op te zeggen? Hoe gretig zullen andere zorgverzekeraars deze mensen in dekking nemen? En waarderen tussenpersonen ONVZ ook dit jaar weer als ‘beste zorgverzekeraar van Nederland’?
De ontwikkeling bij ONVZ doet overigens sterk denken aan die van Zwolsche Algemeene kort na de eeuwwisseling. Die kende ook jarenlang een polis met zeer riante dekking en kreeg daarvoor in 2001 het deksel op de neus. Zwolsche Algemeene constateerde toen “een ander claimpatroon dan verwacht mocht worden op grond van ervaringen in eerdere jaren”. Het resultaat onder de streep: _ 40 mln verlies.
ONVZ kan dit keer moeilijk volhouden te zijn verrast. De maatschappij nam in 2004 nota bene de portefeuille van Zwolsche Algemeene over! Ervaringen uit eerdere jaren kennen ze dus in Houten.
De nu aangekondigde dekkingsbeperkingen zijn een even noodzakelijke als gezonde correctie op het gevoerde verzekeringsbeleid. In een land dat al jarenlang worstelt met de problematiek van de pan uit rijzende ziektekosten, past het niet om verzekerden op te voeden met het idee dat ongelimiteerd kan worden geconsumeerd. De gelegenheid maakt…
Henri Drost
hdrost@kluwer.nl

Reageer op dit artikel