nieuws

Royementsgegevens volgend jaar juni in databank Roy-data

Archief

Met de start van de databank Roy-data in juni volgend jaar zal er definitief een einde komen aan het gebruik van papieren royementsverklaringen bij motorrijtuigverzekeringen.

ABZ Nederland, ook leverancier van Audatex, heeft van de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (Stichting EPS) de opdracht gekregen om een databank te bouwen waarin de royementsgegevens centraal zijn opgeslagen. Het systeem heeft de naam Roy-data gekregen.
“De keus is op ABZ gevallen vanwege de ervaring die het bedrijf heeft met ketenintegratie en de realisatie van branchebrede projecten”, zegt manager Tjeerd Wierda van Stichting EPS.
Ondersteuning
De kans op zoekraken van de royementsverklaring blijft dankzij het nieuwe systeem tot een minimum beperkt en de efficiency zal aanzienlijk toenemen, verwacht EPS. Bij het wisselen van verzekeraar hoeft de verzekerde de papieren royementsverklaring bijvoorbeeld niet meer op te sturen naar de nieuwe verzekeraar.
“Met ABZ is er bovendien voldoende professionele ondersteuning voorhanden om Roy-data succesvol te implementeren. Dat is van belang omdat deze databank gelijktijdig bij alle verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden in gebruik wordt genomen”, aldus Wierda.
Fish-platform
Op verzoek van de verzekeraars is de databank ook nog uitgebreid met het bestaande Fish-platform, zodat royementsgegevens en fraudegegevens ook gecombineerd kunnen worden opgevraagd.
Verzekeraars en gevolmachtigden moeten vanaf juni 2007 royementsgegevens gaan aanleveren aan Roy-data. Wierda verwacht wat dit betreft geen problemen. “Het gaat hier om de interne ‘wetgeving’ in onze branche, daar houdt iedereen zich wel aan.”

Reageer op dit artikel