nieuws

Royal volgt met bijzondere direct ingaande lijfrente

Archief

Royal Nederland heeft zich, net als Hooge Huys, gevoegd in het rijtje van aanbieders van direct ingaande lijfrenteverzekeringen op basis van beleggingseenheden. Royal biedt alleen tijdelijke lijfrenten en laat klanten om fiscale redenen niet tussentijds switchen tussen fondsen.

Met de Royal Maatwerk Lijfrente zegt de verzekeraar niet alleen een standaardoplossing voor expirerende lijfrentekapitalen of gouden handdrukken te bieden. “Ons product moet gezien worden in het kader van financiële planning voor senioren”, aldus marketing-directeur Patrick van Hees, tijdens de productpresentatie in het Nijkerkse Hart van Holland.
De Royal Maatwerk Lijfrente is opgebouwd uit drie elementen: lijfrentetermijnen in de vorm van een vast aantal units, gelden op een beleggingsrekening en doorstorting van resterend kapitaal (knip-methode) in de Royal Future Koopsom. De direct ingaande lijfrente kent een standaardlooptijd van vijf jaar en loopt maximaal tien jaar. Daarna kan vanuit de Future Koopsom een nieuw kapitaal gestort worden voor een nieuwe termijn van de Maatwerk Lijfrente.
Allocatie
Van de eerste koopsom wordt een vast aantal units gekocht van de zes beschikbare Royal-fondsen. De polishouder kan dagelijks het koersverloop volgen. Uitkeringen vinden per maand, kwartaal, halfjaar of jaar plaats. Tijdens de looptijd van vijf of tien jaar is switchen niet mogelijk (zie kader ‘Royal voorziet fiscale problemen’).
Van de koopsom voor de Maatwerk Lijfrente (minimaal f 50.000) wordt 5% aan aankoopkosten ingehouden, waarna een allocatie van 102% volgt. Verder houdt Royal eenmalig f 2.000 aan administratiekosten in en jaarlijks 1% beheerkosten.
Relax-software
De beginstorting in de Maatwerk Lijfrente wordt afgestemd op de beoogde hoogte van de lijfrentetermijnen. Eventueel wordt een deel van de termijnen niet direct uitgekeerd, maar gestald op de Royal Beleggersrekening.
Is het expirerende kapitaal hoger dan wat als beginstorting voor de Maatwerk Lijfrente is benodigd, dan wordt dat resterende kapitaal als Royal Future Koopsom gestort. Het bedrag dat daarop na vijf (of tien) jaar is opgebouwd, wordt vervolgens gebruikt als tweede koopsomstorting voor de Maatwerk Lijfrente. Ook dan kan weer een knip nodig zijn tussen Maatwerk Lijfrente en Future Koopsom.
Om de constructie inzichtelijk te maken heeft Royal een speciaal softwareprogramma ontwikkeld, onder de naam Relax. “Een perfect middel om inkomens-, liquiditeits- en nalatenschapsplanning voor uw klant vorm te geven”, zo promoot Royal het programma.
Voor gelden op de Beleggersrekening en in de Future Koopsom gelden overigens de reguliere provisie- en kostenstructuren. Voor de Maatwerk Lijfrente moet de provisie rond de marktconforme 1,5% liggen, maar Royal doet daar publiekelijk geen mededelingen over. “Niet iedere directeur van een assurantiekantoor vind het aangenaam als zijn personeel exact weet wat er verdiend wordt op product X of Y. Vandaar”, zo verklaart Van Hees.
Royal hoopt met de Maatwerk Lijfrente veel gelden binnen te halen van de interessante doelgroep ‘senioren’.
Royal voorziet fiscale problemen
De Royal Maatwerk Lijfrente voldoet aan het beleid van de belastingdienst, zoals dat momenteel in concept beschikbaar is. Fiscaal juriste Trudy Bekkering voorziet voor andere verzekeraars evenwel problemen. “Volgens mij accepteert de fiscus het niet als een levenslange lijfrente straks nul-uitkeringen moet doen. Wij bieden daarom geen levenslange variant aan.”
Een tweede probleem ontstaat volgens Royal bij het switchen tussen beleggingsfondsen. “Op dat moment verandert het aantal units in de uitkering en dat accepteert de fiscus niet”, aldus Bekkering. “Dan is er geen sprake meer van vaste, gelijkmatige uitkeringen.” Switchen tussen fondsen is bij Royal tijdens de looptijd van de lijfrente dus niet mogelijk.
Tot slot zet Bekkering vraagtekens bij de herrekeningssystematiek die veel aanbieders van direct ingaande lijfrenten toepassen. Dan wordt na drie of vijf jaar de unitprijs aangepast aan het werkelijk rendement, afgezet tegen het fictieve rendement. “Maar vaak wordt ook het kostenplaatje en met name de sterftetafel aangepast”, weet Bekkering. “Vooral dat laatste is nadelig voor de klant. En ik vraag me af wat de fiscus hier van vindt.”

Reageer op dit artikel