nieuws

Royal verlengt actie dga-kapitaalverzekering

Archief

Naar aanleiding van de aankondiging van de staatssecretaris van Financiën dat soepel zal worden omgesprongen met de overgangstermijn voor dga-kapitaalverzekeringen in eigen beheer, heeft Royal Nederland zijn dga-actie verlengd.

Oorspronkelijk moesten directeuren-grootaandeelshouders (dga’s) hun in eigen beheer gehouden kapitaalverzekering voor 1 januari bij een professionele verzekeraar hebben ondergebracht om progressieve heffing in box 1 te vermijden. Overdrachten tót het tijdstip waarop de aangifte inkomstenbelasting over 2001 wordt gedaan, kunnen nu op verzoek worden gedaan met terugwerkende kracht tot 1 januari.
Als reactie op die uitspraak heeft Royal de actieperiode verlengd waarin de Royal dga-kapitaalverzekering “tegen uiterst scherpe condities” wordt aangeboden aan te bieden.
Royal Class
Royal heeft inmiddels de eerste bedragen uitgekeerd in het kader van de oktober vorig jaar gestarte Royal Class-actie. Met deze actie, die tot 15 april loopt, kunnen tussenpersonen bonusprovisie krijgen door Royal Class-punten te sparen per geboekte premie. Bij een behaalde premie van f 100.000 ontvangt het Royal-intermediair een bedrag van f 1.000. Bij een geboekte premie van f 175.000 bedraagt de Royal Class-beloning f 2.000.
Assurantiekantoor Mac Finance uit Amersfoort is een van de eerste kantoren die een waardecheque ter waarde van f 2.000 bijeen heeft gespaard.
Royal-accountmanager Patrick van Loosbroek overhandigt Mac Finance-directielid Marcel Holthuis een Royal Class-cheque van f 2.000.

Reageer op dit artikel