nieuws

Royal profiteert wel van lage rente

Archief

De koopsomproductie van Royal Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgekomen op f 57,1 mln, tegen f 34,6 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De unit-linkedverzekeraar verwacht dit jaar een premie-omzet van ruim f 500 mln, tegen f 392 mln in 1996. De groei is mede te danken aan de huidige lage rentestand.

Dat stelt Royal in een reactie op klagende geluiden van traditionele verzekeraars, die her en der melding maken van een stagnerende koopsomomzet als gevolg van de lage rentestand. “Niet zo verwonderlijk”, aldus Royal-directeur Frank Rosenmuller, “als je bedenkt dat het marktaandeel beleggingsverzekeringen explosief stijgt.” Rosenmuller verwijst daarbij naar een D&O-onderzoek, waarin het intermediair aangeeft binnen drie jaar een marktaandeel van 60%-70% voor beleggingspolissen te verwachten.
Rosenmuller vervolgt: “De lage rente heeft helemaal geen negatieve gevolgen op de verzekeringsbranche. De totale koopsommenmarkt groeit alleen maar”. Volgens Royal zijn er drie redenen voor de huidige populariteit van de beleggingsverzekeringen.
“De lage rente leidt enerzijds tot een gunstig klimaat voor aandelen. Bovendien worden adviseurs min of meer gedwongen hun klanten ook op alternatieve manieren van beleggen te wijzen.” De tweede reden is de enorme vlucht in hypothecaire geldleningen, die veelal gekoppeld zijn aan een levensverzekering.
De laatste reden is de “sterke toename van expirerende koopsommen bij traditionele verzekeraars.” Volgens Royal zetten veel consumenten die bedragen niet direct om in een lijfrente, omdat ze door de lage rente relatief lage lijfrentetoezeggingen krijgen. “Veel expirerende koopsommen worden doorgestort naar Royal, zodat mensen een gunstiger omzettingsmoment kunnen afwachten en onderwijl van goede beleggingsresultaten kunnen profiteren.”

Reageer op dit artikel