nieuws

Royal: premieverhouding auto-bestelauto achterhaald

Archief

“De premieverhouding van auto’s versus bestelauto’s is achterhaald. Bestelauto’s worden momenteel nog voor de helft minder verzekerd, maar deze premiestelling strookt niet meer met de praktijk. Tariefmaatregelen kunnen niet uitblijven”, aldus Frank Rosenmuller, algemeen directeur van Royal Nederland.

In het jaarverslag over 1995 meldt Royal dat de verhoging van de schadelast niet langer kan worden opgevangen door de bestelautoportefeuille. Rosenmuller legt uit waarom niet. “De premiestelling voor bestelauto’s is nog gebaseerd op ideeën uit het verleden. Bestelauto’s werden toen gebruikt door de bakker op de hoek, die alleen kleine afstanden aflegde.”
“Maar tegenwoordig draaien bestelauto’s met gemak veertig- tot vijftigduizend kilometer per jaar. De risicoverhoging die hiermee gepaard gaat, spreekt voor zich. Daarbij komt nog een verschuiving in de aard van de diefstallen van dure personenauto’s naar ondermeer bestelauto’s.”
Royal gaat hiertegen een aantal maatregelen nemen: een strenger acceptatiebeleid, tariefmaatregelen en preventie. Dit laatste betekent dat Royal de preventieteams voor vrachtwagens gaat uitbreiden naar het bestelauto-terrein. Omdat Royal nog veel lopende contracten heeft, worden de maatregelen pas na de zomer geëffectueerd.
Schade
Het brancheresultaat van Royal Schade steeg in 1995 naar f 33,9 miljoen (f 27,5 mln in 1994). Het grootste aandeel was wederom voor Brand: f 21 (19) mln. Het resultaat Auto was niet meer dan 154.000 gulden.
De verschillen binnen deze branche waren echter groot: f -23,8 mln voor de WA-verzekering tegen plus f 23,9 mln voor (beperkt) casco. Overigens groeide de motorrijtuigen-portefeuille van Royal weer flink naar een bruto premie-inkomen van f 502 (396) mln, mede door de overname van Norwich Union.
Leven
De bruto premies van Royal Leven stegen met 20% naar f 262 (219) mln. Vooral de periodiek premiebetalende polissen namen een grote vlucht. Royal ziet zichzelf inmiddels als marktleider op het gebied van universal-lifeverzekeringen. Het voelt zich in die overtuiging gesteund door een marktonderzoek uit 1995 van het bureau Van der Geer & Van Hasenbroek.
Het verzekerd kapitaal van Royal bedroeg eind 1995 in totaal f 6,4 (4,1) miljard: een stijging van 56%. Het belegd vermogen is inmiddels f 2,4 (1,7) mld.
Frank Rosenmuller: “De eigenaar van een bestelauto is niet langer alleen de bakker-op-de-hoek.” Royal Nederland 1995 1994 (x f mln) omzet 1.304 1.111 bruto premies 1.083 944 bedrijfskosten 293 245 provisies 156 100 netto winst 49 45 levensverzekeringen bruto premies 262 219 w.v. koopsommen 101 116 periodiek 161 103 bedrijfskosten 62 43 provisie 102 61 techn. resultaat 1 3 schadeverzekeringen bruto premies 821 725 w.v. ongeval/ziekte 18 20 auto 502 396 transport 57 49 brand 183 196 overige varia 61 64 bedrijfskosten 194 168 provisie 54 39 techn. resultaat 34 28 w.v. ongeval/ziekte 5 3 auto 0 2 transport 0 -1 brand 21 19 overige varia 8 5 aantal medewerkers 868 794

Reageer op dit artikel