nieuws

Royal Nederland wil in zorgverzekeringen om compleet pakket employee

Archief

benefits te bieden

Royal Nederland zoekt naar mogelijkheden om zorgverzekeringen te gaan voeren en om haar bescheiden positie op de markt van de medische varia te versterken.
Oogmerk hiervan is om werkgevers een compleet pakket emplyee benefits te kunnen bieden en tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag naar die werknemersvoorzieningen, aldus directeur F.J. Rosenmuller.
De beoogde uitbreiding in de zorgsector kan volgens hem gerealiseerd worden door overnemingen en door vormen van samenwerking.
De directie van Royal Nederland Verzekeringsgroep ziet volgens het jaarverslag met voldoening terug op 1994, op grond van de groei van de omzet en van de winst. Het bruto premie-inkomen liep op, door aanwas in de schade- en in de leven-sector, tot f 942 (in 1993: 730) mln. De omzet kwam met een toename van bijna 25% op f 1092 (in 1993: 886) mln. Het bedrijfsresultaat beliep f 51,8 (3,3) mln en de nettowinst f 45,4 (8,1) mln.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf kwam voor het eerst in zijn zevenjarig bestaan op winst. Van de nieuwe produktie in 1994 ad f 180 mln premie-inkomen (jaarpremies), een stijging met 80%, is f 50 mln gerealiseerd in België. De nadruk lag op premiebetalende verzekeringen. De groei kwam vooral tot stand op het gebied van hypotheken en pensioenverzekeringen, aldus het jaarverslag. De hypotheekomzet in 1994 beliep f 1,75 mld (+ 40%). Het aantal medewerkers van Royal Leven liep op van 104 tot 140.
Schadebedrijf
De situatie in de autoverzekering noemt Royal “nog steeds erg zorgelijk”. Nieuwe maatregelen op het gebied van premie en voorwaarden zullen volgens de maatschappij nodig zijn om de autotekening op een aanvaardbaar niveau te brengen. Het is volgens Rosenmuller niet uitgesloten dat Royal komend najaar opnieuw de autopremies verhoogt.
Het premie-inkomen van het concern zal in 1995 f 1 mld passeren, door autonome groei, door genomen en nog te nemen tariefmaatregelen en door de overname begin 1995 van Norwich Union Schade, die in 1993 goed was voor een premie-inkomen van circa f 85 mln.
De Fransman C. Tagger, lid van de raad van bestuur van de Aachener & Münchener Holding, is sinds midden 1994 commissaris bij Royal Nederland Groep, na het vertrek van mr H. van der Hoeven. A & M heeft 66% van de aandelen van de Royal Nederland Groep. Tagger zit bij A & M in het bestuur namens het Franse concern AGF, dat met een belang van 25% de grootste aandeelhouder is van A & M.
Het gemiddelde aantal medewerkers van Royal Nederland (uitgedrukt in volledige banen) steeg tot 794 (761), mede door overname van Blom & Van der Aa Assuradeuren. De portefeuille van deze assuradeur is in het schadebedrijf van Royal opgenomen.
Vooral wegens waardevermindering van de aandelenportefeuille in de beleggingen is het eigen vermogen teruggelopen tot f 308 (340) mln. De solvabiliteitsmarge van Royal Nederland is volgens het jaarverslag bijna driemaal het wettelijk vereiste.
Royal Nederland Groep 1994 1993 bruto premie schade 723 606 w.v. auto 391 337 transport 49 34 brand 146 99 varia 137 136 schadelast 509 479 provisie 125 113 kosten 40 33 verzekeringsresultaat 28 -14 w.v. auto 3,3 -18,3 transport -0,9 1,0 brand 11,3 -3,5 varia 14,3 6,5 bedrijfsresultaat 43,8 1,7 bruto premie leven 219 125 w.v. koopsommen 116 77 periodieke premies 104 48 provisie 18 9 kosten 26 18 verzekeringsresultaat 2,9 -4,2 bedrijfsresultaat 4,2 -3,8

Reageer op dit artikel