nieuws

Royal Nederland: ruim 20% meer premie-inkomen

Archief

Het bruto premie-inkomen van Royal Nederland is in de eerste helft van dit jaar gestegen met ruim 20% tot f 635,5 (527,2) mln. De netto winst kwam uit op f 39 (31,9) mln.

Royal Nederland boekte in het afgelopen halfjaar een omzet van f 723,9 mln, ruim 22% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Het schadebedrijf boekte een bruto winst van f 28 (24,8) mln bij een bruto premie-inkomen van f 504 (439,7) mln, een stijging van bijna 15%. Alle branches droegen bij aan het positieve resultaat.
Levensverzekeringen
De produktie van nieuwe levensverzekeringen passeerde medio dit jaar de f 100 mln, tegenover f 75 mln in de eerste helft van 1993.
Aan premies boekte Royal dit halfjaar f 131,5 (87,5) mln, waarvan f 69,6 (42,3) mln aan periodieke premies en f 61,9 (45,2) mln aan koopsommen.
De hypotheekproduktie overschreed in het tweede kwartaal de f 1,1 mld. De verzekerde som nam toe tot f 5 (4) mld. Het bedrijfsresultaat beliep f -6,3 (+0,7) mln.

Reageer op dit artikel