nieuws

Royal Nederland komt tot sterke winststijging

Archief

De nettowinst van Royal Nederland is vorig jaar met ruim 20% gestegen tot f 135,9 (113,1) mln. Na een forse winstdaling in 1998 realiseerde dit keer ook het schadebedrijf een winstverbetering.

Het totale premie-inkomen van Royal Nederland Verzekeringsgroep steeg over heel 1999 met 9,6% tot f 1.877 (1.713) mln. Naast Royal Nederland behoren London & Lancashire, Elvia, Allianz en Universal Leven tot de groep. Royal Nederland is via het Franse AGF onderdeel van verzekeringsreus Allianz.
Royal Nederland haalt 62% van zijn premie-inkomsten uit schadeverzekeringen. Het totale premie-inkomen Schade steeg vorig jaar met 3,8% tot f 1.159 (1.117) mln. In het vierde kwartaal bedroeg de premiestijging 6,6% tot f 229,6 mln.
Het premie-inkomen Leven groeide in het laatste kwartaal met 29% tot f 163,9 (127,0) mln. Het totale premie-inkomen over 1999 nam met 20,6% toe tot f 718 (596) mln. Het verzekerde bedrag kwam uit op f 18,6 (15,2) mld. De nieuwe productie bedroeg over het gehele jaar f 341 (283) mln, oftewel een stijging van ruim 20%. De nieuwe periodieke premies stegen met 35% tot f 109 (80) mln, de koopsomproductie kwam 15% hoger uit op f 232 (202) mln. Dit jaar verwacht Royal een minder sterke groei onder invloed van de teruglopende hypotheekmarkt en het nieuwe belastingplan.
Resultaten
Een belangrijk deel van de winststijging van Royal Nederland komt voort uit gerealiseerde beleggingswinsten: f 129,6 mln tegen f 59,5 mln het jaar daarvoor. Het verzekeringsresultaat Schade daarentegen zakte van f 62,7 mln naar f 51,0 mln. Het operationele resultaat dikte nog wel met 3,8% aan tot f 92,6 mln. Voor het lopende jaar verwacht Royal echter weer een daling van dit resultaat.
De verzekeraar is verheugd dat vorig jaar alle schadebranches positief bijdroegen aan het resultaat. “De branche Brand vertoonde een bevredigend resultaat. We constateren hierbij een voorzichtige trend naar gezondere premie-niveaus. Bij autoverzekeringen is de markttrend duidelijk: de resultaten brokkelen snel af. Royal doet het op dit gebied nog steeds beter dan de markt en zal ook de nodige tariefmaatregelen nemen om de winst weer naar een hoger niveau te brengen”, zo stelt Royal.
Het totale verzekeringsresultaat van het levenbedrijf kwam vorig jaar uit op f 40,3 (37,8) mln, een stijging met 6,3%. De overige activiteiten – zoals assurantiebemiddeling en schade-expertise – leverden f 40,7 (50,3) mln omzet op en een verliesgevend resultaat van f -3,6 (6,1) mln.
Hypotheken
Ondanks de dalende hypotheekmarkt in de tweede helft van 1999, werd in totaal via arrangementen voor f 3,9 mld aan hypotheken verstrekt. Het jaar daarvoor was dit nog f 2,8 mld, wat een stijging van 41% betekent. De Royal-beleggersrekening, in oktober 1997 van start gegaan, maakte wederom een sterke groei door. De nieuwe inleg bedroeg vorig jaar f 300 mln.
Het eigen vermogen van de Royal Nederland Verzekeringsgroep overschreed de grens van één miljard gulden: f 1.096 (889) mln. Het totaal belegd vermogen steeg tot f 5,6 (5,0) mld, met name door de groei in de levenportefeuille. Bij de Royal Nederland Verzekeringsgroep werken nu 1.068 (909) mensen, uitgedrukt in FTE.
Vorig jaar zijn zowel de integratie van Elvia en Allianz afgerond alsmede de verkoop van Royal Life Belgium aan AGF/Assubel, de zustermaatschappij in België. Alle cijfers zijn hiervoor gecorrigeerd, waardoor vergelijking mogelijk blijft.
WA-premie Royal met 9% omhoog
Met het oog op “de snel afbrokkelende resultaten” gaat Royal Nederland de premies voor autoverzekeringen verhogen. Per 1 april gaat de WA-premie met (ongeveer) 9% omhoog en de cascopremie met 3%. De dekking wordt iets verruimd: bij schade door een inbraak valt een verzekerde niet meer terug op de bonus/malus-ladder.

Reageer op dit artikel