nieuws

Royal handhaaft forse kritiek op gedragscode

Archief

De eerste module van de code ‘Rendement en risico’ is in een afrondende fase. Fundamentele wijzigingen zijn niet te verwachten en in dat geval zullen enkele partijen, waaronder Royal Nederland, wederom niet tot ondertekening overgaan.

In de nieuwe code wordt vrijwel zeker naast het fondsrendement (rendement van de beleggingen voor aftrek van alle kosten) ook ruimte gecreëerd voor verplichte vermelding van het productrendement (rendement dat met beleggingen op de totale inleg/premie wordt behaald).
Nieuw is ook, dat naast een op het verleden gebaseerd rendement een 60% lagere variant moet worden weergegeven. Die 60% geldt bij aandelen. Bij zuivere depositobeleggingen is deze ‘afslag’ 20%, bij obligaties 40%. Bijvoorbeeld: een historisch rendement van een aandelenfonds van 17% moet dus vergezeld gaan van een 60% lagere rendementsvariant, te weten 7%.
Onvergelijkbaar
Royal Nederland is hier niet van onder de indruk. Hans Hagenaars: “Zoals de vlag er nu bijhangt, blijven offertes onvergelijkbaar. Het blijft nog steeds onduidelijk welk deel van je premie belegd wordt, welk deel bestemd is voor afdekking van de risico’s en wat aan kosten opgaat. Het begrip productrendement wordt vertroebeld doordat je diverse risicodekkingen hebt. De formule voor de weergave van historische rendement maakt nog altijd torenhoge voorbeeldpercentages mogelijk. En er is geen eenduidigheid in de voorbeeldrendementen.”
Royal heeft z’n bezwaren geuit in een brief aan Bert Lugtigheid, voorzitter Verbondssector Leven. “Het intermediair moet in staat gesteld worden om producten te vergelijken. Dat is onder meer hun taak richting consument en dat wordt hen hoegenaamd onmogelijk gemaakt. Dat blijkt in onderzoeken keer op keer. Dat moet toch een keer bij mensen gaan doordringen.”
De nieuwe code zal dus andermaal niet de instemming van alle levensverzekeraars krijgen. “Dat is eigenlijk ook niet belangrijk. We maken die code niet voor onszelf, we doen het voor de consument. Consumentenorganisaties vragen erom, en ze doen dat niet om ons te dwarsbomen. Ze stellen reële eisen en wij moeten daar als verzekeraars in meegaan”, stelt Hagenaars, die tevens een beroep doet op het intermediair. “NVA en NBvA zouden ook harder op drastische verbeteringen moeten aandringen, net als de consumentenorganisaties. Het is toch ook hun belang dat producten vergelijkbaar worden.”
Wil is aanwezig
Royal vreest voor ingrijpen door de overheid. “Toch is de wil er wel binnen het Verbond om veel meer openheid te bieden aan de klant. Maar op een of andere manier blijven concrete stappen uit.”
Zwolsche Algemeene, die net als Royal de nu nog geldende code niet heeft ondertekend, onthoudt zich nog van commentaar. Leven-directeur Jan Jakob van Keulen wil wél kwijt dat de manier van werken bij de totstandkoming van de nieuwe code aanmerkelijk beter is dan de vorige keer. Maar dat zegt weinig over het eindresultaat? “Dat klopt, maar ik wil daar nog geen oordeel over vellen. We hebben afgesproken daarmee te wachten totdat de nieuwe code definitief is vastgesteld.”
Robein Leven heeft de huidige code ook nog niet ondertekend, maar directeur Eric Reintjens is enthousiast over de nieuwe code. “Het ziet ernaar uit dat we de nieuwe code wel gaan ondertekenen. Met name de afslag van 60% vindt ik een aanzienlijke verbetering. Daarmee komt een einde aan het schermen met al te hoge voorbeeldrendementen.” Overigens houdt Robein al twee weken lang rekening met de nieuwe code, door in zijn advertenties naast eindkapitalen gebaseerd op het historische rendement van 16%, ook kapitalen op het 60% lagere voorbeeldrendement van 6% voor te rekenen.
ABN Amro ten slotte, de laatste niet-ondertekenaar van de huidige code, wacht eerst de definitieve codetekst af. “Het concept zoals ik het nu ken, lijkt mij onvoldoende”, stelt de directeur van het levenbedrijf Maarten Teeuwisse. “Waar het ons om gaat, is dat consumentenorganisaties zich goed kunnen vinden in de nieuwe code. Anders heeft het geen zin.”

Reageer op dit artikel