nieuws

Royal geeft SFB- portefeuille terug

Archief

SFB Verzekeringen neemt in de loop van dit jaar de administratie over van beleggingsverzekeringen met univeral-lifekenmerken die zij voorheen onderbracht bij Royal Nederland.

SFB en Royal Nederland begonnen hun samenwerking vier jaar geleden.
Het pensioenfonds was toen bezig met de op- en inrichting van een schademaatschappij voor met name arbeidsongeschiktheidsrisico’s, maar wilde gelijktijdig levensverzekeringen bieden aan de ruim 200.000 werknemers in de bouwnijverheid. SFB Verzekeringen koos daarvoor Royal als partner, die haar unit-linked/universal-lifeproduct enigszins aan SFB aanpaste. In het contract was wel de clausule opgenomen dat SFB de portefeuille op termijn in eigen beheer zou nemen.
Tot januari vorig jaar bemiddelde SFB slechts voor de beleggingspolissen van Royal. Inmiddels is SFB Verzekeringen al een jaar lang de formele risicodrager en heeft Royal een herverzekeringsbelang in de SFB-polissen. Dat belang houdt Royal ook na de administratie-overdracht.
Volgens Leven-directeur mr. E.A.W.M Uijen komt SFB niet met een eigen beleggingspolis. “Voorlopig blijven we hetzelfde product voeren. We beschikken zelf over voldoende beleggingskennis en voor de universal-lifekenmerken hebben we de benodigde software in huis gehaald. Nee, niet dezelfde software als Royal gebruikt.”
Eind vorig jaar telde de SFB/Royal-portefeuille zo’n 2.400 polissen. Het jaarlijkse bruto premie-inkomen beliep f 4,8 mln, waarvan f 1,8 aan koopsommen.

Reageer op dit artikel