nieuws

Royal doet EB-bedrijf van de hand

Archief

Royal Nederland heeft haar Nederlandse Associatie Personeelsvoorzieningen (NAP), een facilitair bedrijf in employee-benefits voor tussenpersonen en MKB, verkocht aan bureau Andersen Consulting. Tevens is assurantiekantoor Balkema-Brouwer in Groningen afgestoten aan Bouman Consulting Groep.

Volgens directeur Frank Rosenmuller is de verkoop van de NAP ingegeven door onder meer een gewijzigd inzicht in de marketing van employee-benefits (EB). “Het idee dat EB-producten geïntegreerd moeten kunnen worden aangeboden, is achterhaald. Het intermediair maakt zelf wel uit waar het zijn EB-producten vandaan haalt. Ook een onderzoek door adviesbureau McKinsey in de Verenigde Staten, heeft die trend bevestigd”, licht directeur Frank Rosenmuller toe.
Een tweede oorzaak is volgens hem de tegenvallende kosten, vooral de investeringen in de ontwikkeling van administratiesystemen voor verwerking van EB-producten van diverse verzekeraars. “Tegen deze achtergrond hebben wij onszelf de vraag gesteld waarom wij dit niet zouden kunnen overlaten aan Andersen Consulting, het is haar core-business.” Met de verkoop van NAP heeft Royal “enkele miljoenen” moeten afschrijven, aldus Rosenmuller.
Balkema-Brouwer
Mede door verkoop van dochter Anglo Nederland, een bedrijf voor de regeling van vervangend vervoer, aan de ANWB en de overdracht van het Groningse assurantiekantoor Balkema-Brouwer (vier medewerkers) aan de Bouman Consultancy Groep in Westerbork is de omzet uit overige activiteiten van Royal Nederland gedaald tot f 40,7 (42,6) mln; het resultaat liep terug tot f -3,6 (+5,7) mln.
Het afstoten van het assurantiekantoor past in het beleid van Royal Nederland om te kiezen voor het échte onafhankelijke intermediair. De maatschappij maakt zich zorgen over het toenemend opkopen van tussenpersonen door maatschappijen, zoals Aegon en NN. “De onafhankelijkheid en concurrentiepositie van het intermediair komen in gevaar. Er dreigt een tweedeling te ontstaan: enerzijds de captives met voldoende financiële middelen voor investering in de broodnodige ICT, anderzijds de financieel zelfstandige tussenpersonen voor wie het moeilijk zal zijn om deze achterstand in ICT in te lopen.”
Volgens Rosenmuller moeten échte onafhankelijke kantoren keuzes gaan maken. “Het heeft mij enorm verbaasd waarom zulke tussenpersonen nog steeds niet hebben gekozen voor uitsluitend met het intermediair samenwerkende verzekeraars.”
Levenbedrijf
Het levenbedrijf zag de brutopremies van unit-linkedverzekeringen toenemen tot f 718,3 (652,1) mln, waarvan koopsommen f 319,7 (282,8) mln en periodieke premies f 398,6 (369,3) mln. De brutopremies van polissen voor rekening en risico van de maatschappij daalden fors naar f 140,0 (247,3) mln, waarvan koopsommen f 12,0 (73,8) mln en periodieke premies f 128,0 (173,5) mln.
De nieuwe productie leven exclusief België steeg met bijna 21% naar f 341 (283) mln. De nettowinst steeg met bijna 24% naar f 46,3 mln, inclusief een eenmalige bate uit de verkoop van het Belgische kantoor aan AGF Belgium. De totale brutopremie van Royal beliep vorig jaar f 718,3 (652,1) mln, waarvan f 89,6 (115,1) mln afkomstig is uit België.
Royal sloot vorig jaar in samenwerking met haar arrangementspartners voor f 3,9 (2,7) mld aan hypotheken, een stijging van 46%. Het grote volume aan hypotheekoversluitingen in aanmerking genomen, verwacht Royal dit jaar op een lager volume uit te komen.
Schadebedrijf
Dankzij de overname van Allianz Nederland en Elvia steeg het resultaat van het schadebedrijf vorig jaar tot f 52,1 (49,7) mln bij een brutopremie van f 1.158,9 (822,6) mln. Exclusief de overname was de groei minder spectaculair: ruim f 42 mln.
De integratie van Allianz Nederland en Elvia in Royal had vooral impact op de branches Brand en Motorrijtuigen. Beide branches groeiden fors in premie. De premies WA-auto en casco namen toe tot f 392,1 (295,5) mln, respectievelijk f 333,3 (256,3) mln. De premies aansprakelijkheid en overige varia stegen tot 68,1 (48,5) mln, respectievelijk f 34,3 (8,7) mln.
Het totale technisch resultaat was positief, zij het dat het resultaat WA-autoverzekeringen verder verslechterde tot f -23,2 (-10,6) mln, met name door een hogere schadefrequentie en verhoging van regresbedragen. Verder is er een extreme groei van het aantal ruitschades, aldus de maatschappij.
De schade-expertiseactiviteiten van dochterbedrijf Iteb zullen worden uitgebreid. Niet alleen in de auto-expertise, maar zeker ook in de groeimarkt van de personenschade. “Hoe meer medewerkers Iteb kan aantrekken, hoe meer opdrachten op het gebied van letselschade het bedrijf kan binnenslepen”, benadrukt Rosenmuller. Royal Nederland 1999 1998 omzet 2.356 1.790 brutopremie 1.877 1.475 nettowinst 135,9 91,3 Levenbedrijf brutopremie 718,3 652,1 w.v. koopsommen 319,7 282,8 technisch resultaat 40,3 33,8 Schadebedrijf brutopremie 1.158,9 822,6 w.v. ziekte en ongevallen 50,2 16,4 motorrijtuigen 725,4 552,2 transport 38,5 35,2 brand 242,4 161,7 varia 152,6 73,6 technisch resultaat 51,0 49,1 ziekte en ongevallen 5,3 3,5 motorrijtuigen 7,5 28,7 transport 3,4 -4,2 brand 27,4 15,3 varia 13,8 9,9 medewerkers 1.068 909

Reageer op dit artikel