nieuws

Royal: anw-dekking op universal lifepolis

Archief

Een universal lifepolis als antwoord op het anw-hiaat. Die oplossing biedt Royal Nederland, collectief danwel individueel.

Het antwoord van Royal op het anw-hiaat dient twee doelen. Allereerst wil de maatschappij dat de huidige Royal Future-polishouders, naast de bestaande aov- en pensioenverzekeringen, een extra dekking sluiten voor het anw-hiaat. Daarnaast hoopt Royal dat de anw-dekking voor individuele danwel groepen werknemers aanleiding is om een universal lifepolis bij Royal te beginnen.
De premies voor de Royal Future-polis kunnen belegd worden in de tien Royal-fondsen. Hieraan worden de premies voor de diverse risicodekkingen – waaronder de anw-dekking – onttrokken.
De oplossing voor het anw-hiaat kent drie varianten. Ten eerste kan een direct ingaand partnerpensioen (maandelijkse rente-uitkeringen) worden verzekerd. De hoogte van de uitkeringen is variabel (zonder maximum). De tweede optie is een uitgesteld partnerpensioen, dat ingaat op het moment dat er geen kinderen meer onder de 18 jaar zijn. Beide pensioenen duren tot de 65ste leeftijd. De laatste variant voorziet in een kapitaaluitkering bij overlijden van verzekerde en/of partner.

Reageer op dit artikel