nieuws

Route Mobiel niet ‘sneller en goedkoper’ volgens rechter

Archief

Route Mobiel mag niet meer beweren dat zijn pechhulpdienst sneller en goedkoper is dan de Wegenwacht van de ANWB. Daar staat tegenover dat de ANWB niet meer mag eisen dat de lidmaatschapsnummers van naar Route Mobiel overgestapte klanten worden doorgegeven.

De rechtbank in Den Haag heeft er even een paar maanden de tijd voor genomen, maar is toch tot een uitspraak gekomen in een bodemprocedure tussen de ANWB en Route Mobiel. Hoewel beide partijen gedeeltelijk in het gelijk zijn gesteld, komt de ANWB toch als morele winnaar uit de bus.
Het is de ANWB voortaan verboden om als voorwaarde voor het overstappen van leden naar Route Mobiel te verlangen dat Route Mobiel het lidmaatschapsnummer aan de ANWB doorgeeft. En het is Route Mobiel verboden, op straffe van een dwangsom van _ 100.000 per overtreding, te beweren dat men sneller en goedkoper is dan de Wegenwacht. Daarnaast moet Route Mobiel de ANWB een schadevergoeding betalen, omdat deze claims de ANWB in het verleden schade hebben toegebracht.
De ANWB is blij met deze uitspraak en zal het vonnis snel betekenen, maar beraadt zich nog of men deze strafvordering gaat instellen en wat daar dan de hoogte van zou moeten zijn. Route Mobiel is het er beslist niet mee eens, getuige de reactie van directeur Michèl Dashorst: “Er is maar één verliezer vandaag en dat is de consument. Wij vinden dit totaal onbegrijpelijk. We doen namelijk precies hetzelfde als EasyJet in de luchtvaart doet. De dominante marktpartij wordt met deze uitspraak beschermd. We zijn dus terug bij af – nieuwe aanbieders worden belemmerd, traditionele marktpartijen worden bevoordeeld. We gaan dan ook in beroep, want we blijven vechten voor de consument.”

Reageer op dit artikel