nieuws

Route Mobiel levert Proteq Direct duizenden nieuwe verzekerden

Archief

op

Proteq Direct (SNS Reaal) heeft als aandeelhouder van de nieuwe pechhulpdienst Route Mobiel in de eerste week negenduizend nieuwe verzekerden binnengehaald. De direct-writer van SNS Reaal fungeert als risicodrager voor de dienst, die pechhulpverzekering wordt genoemd.
Proteq is minderheidsaandeelhouder; de andere aandeelhouders zijn Route Mobiel-directeuren Marc Schröder en Michiel Muller. Schröder was eerder betrokken bij het opzetten van de Tango-pompstations. De dienst bestaat uit een pechdienst voor automobilisten, vergelijkbaar met de Wegenwacht-service van de ANWB. “Alleen is dit nieuwe initiatief sneller en goedkoper”, zegt de directie. Voor e 50 per jaar is hulp bij pech onderweg gedekt, inclusief pech in de woonplaats en vervangend vervoer. “Ten opzichte van de ANWB betekent dit een prijsvoordeel van ruim 40%.” De verzekering wordt gesloten per kenteken, zodat iedereen die in de verzekerde auto rijdt, aanspraak kan maken op de hulp.
Het prijsvoordeel realiseert de dienst door geen nevendiensten aan te bieden, zoals de ANWB doet. “U hoeft van ons geen magazines of wandelroutes te verwachten. En misschien wel de grootste kostenbesparing: Route Mobiel hoeft geen dure praatpalen te onderhouden. Want die heeft u zelf wel bij u.”
Route Mobiel werkt zonder pasjes; voor identificatie is het melden van naam en kenteken voldoende. Doelgroep vormen de ruim vier miljoen automobilisten die zijn aangesloten bij de Wegenwacht. Daarvan wil Route Mobiel er het komende jaar 250.000 afsnoepen; over vijf jaar moet dat aantal zijn gegroeid tot 10% van de totale markt (circa 700.000).
Op de site www.routemobiel.nl worden aan de leden auto- en reisverzekeringen van Proteq Direct aangeboden. “Dat zijn onze reguliere verzekeringen, maar dan onder de naam van Route Mobiel”, zegt een woordvoerder. Polissen kunnen worden gesloten via internet en via de telefoon.
De hulpdienst wordt verzorgd door Europ Assistance, dat in ons land vanuit 180 locaties over zo’n duizend voertuigen beschikt. De leden wordt gegarandeerd dat binnen een half uur hulp ter plaatse is. “De ANWB bedient miljoenen leden met eenzelfde wagenpark, dus die garantie kunnen wij zeker waarmaken.”
Route Mobiel heeft een no-claimkorting, waarbij een jaar zonder pechhulp 5% korting oplevert. De maximale korting is 15%. Wordt de hulp ingeschakeld, dan vervalt de korting. Naast pechhulp in Nederland kan aanvullend worden gekozen voor pechhulp in het buitenland (52 Europese landen, e 25 per jaar) en pechhulp voor aanhanger of caravan in het buitenland (e 7,50 per jaar).
Succes
In de eerste week na de introductie hebben al negenduizend automobilisten een pechhulpverzekering gesloten, zegt Michiel Muller. “De belangstelling was groter dan we dachten, waardoor we extra mensen moesten inzetten in ons callcenter.” Nieuwe klanten haalt Route Mobiel ook zelf van de weg. “In de eerste week waren er al 120 mensen die met pech langs de weg stonden en meteen een verzekering hebben gesloten.”
De ANWB gaat volgens Muller binnenkort uit concurrentieoverwegingen de prijzen verlagen. “Ze zijn blijkbaar toch geschokt, want telefonisch verstrekken zij onjuiste informatie over ons. Wij bellen dagelijks om de kijken of die informatie inmiddels is aangepast.” Juridische stappen worden (nog) niet ondernomen.
De ANWB zegt zich niet druk te maken om de komst van Route Mobiel. “We waren al bezig met een wervingsactie, die we wel wat hebben geïntensiveerd”, zegt woordvoerder Ad Vonk. Hoeveel opzeggingen de automobielclub heeft ontvangen, kan hij nog niet zeggen. “De opzeggingen worden door Route Mobiel verzonden, dus die komen later bij ons binnen. Maar het zal ons zeker leden kosten. Als blijkt dat wij verkeerde informatie hebben gegeven, passen wij overigens onze belscripts aan.”
Verzekering
Opmerkelijk is dat Route Mobiel de pechhulp aanbiedt als verzekeringsproduct, terwijl de Wegenwacht niet als zodanig aan de ANWB-leden wordt aangeboden. Volgens hoogleraar Verzekeringsrecht Han Wansink heeft Route Mobiel het terecht over een verzekering. “De geboden dienst is zonder twijfel verzekering in de zin van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV) en is ook als zodanig opgezet. Hulpverlening wordt overigens ook in artikel 15 van de WTV als een onder de wet vallende branche opgenomen.”
Binnen dat kader treedt Route Mobiel op als tussenpersoon. Daartoe is de 47-jarige Willem den Ouden, afkomstig van Proteq, tijdelijk benoemd als feitelijk leider. “We zoeken nog iemand voor die functie”, zegt Muller.
Of de Wegenwacht van de ANWB dan eveneens als een verzekeringsvorm beschouwd moet worden, kan Wansink niet zeggen. “Dat verdient nadere studie.”
De mensen achter Route Mobiel: v.l.n.r. Gert Jan Fritzsche (directeur Proteq Direct), Michiel Muller (Route Mobiel) Ton Nijenhuis (directeur Proteq Direct) en Marc Schröder (Route Mobiel).

Reageer op dit artikel