nieuws

Rotterdamse en Amsterdamse opleidingen slaan handen ineen

Archief

De besturen van de Stichting Assurantie Opleidingen Rotterdam (SAOR) en de Stichting Assurantie Vakopleiding Amsterdam (SAVA) hebben een opmerkelijke stap genomen. Vanaf 1 juli vormen zij gezamenlijk één opleidingsinstituut, dat het mondelinge assurantie-onderwijs in het grootste deel van de Randstad gaat verzorgen.

Het gebundelde opleidingsinstituut krijgt de naam Assurantie Opleidingscentrum (AOC): verdeeld in AOC-Rotterdam en AOC-Amsterdam. Het reeds bestaande AOC verzorgt op dit moment de mondelinge opleidingen voor zes assurantieclubs: AC Het Markiezaat, AC Merwestreek, West Brabantse AC, AC Zeeland, Goudse AC en de Rotterdamse VPV. De SAVA verzorgt de opleidingen voor de Amsterdamse Beurs Club. Samen hebben deze zeven clubs 6.621 leden. Het nieuwe AOC is hiermee het op één na grootste assurantie-opleidingsinstituut van Nederland, na de SAC (7.248 clubleden).
Het nieuwe instituut – een joint venture – zal worden bestuurd door een nog te vormen toezichthoudend orgaan. Zowel SAOR als SAVA levert hiervoor twee leden. Een vijfde lid, dat van buiten zal worden aangetrokken, zal als onafhankelijk voorzitter gaan optreden. Die persoon neemt ook de dagelijkse leiding van het AOC in handen, samen met de huidige directeuren G. Agterberg (SAOR) en J.J. Mreijen (SAVA).
SAVA-directeur Mreijen beseft dat de samenwerking opmerkelijk is. “De verhouding tussen Amsterdam en Rotterdam ligt natuurlijk van oudsher buitengewoon gevoelig. Die gevoeligheid heeft ook hierbij wel eens meegespeeld. Maar we zijn ontzettend blij met deze eenwording. Het betreft nu nog een bestuurlijke. Maar omdat we in de praktijk al ontzettend veel samen deden, verwacht ik dat de eenwording in de uitvoering ook goed zal verlopen.”
Zelfde marktpartijen
Totdat het toezichthoudende orgaan is ingesteld, vormen de beide bestuursvoorzitters Veels (SAVA) en Guliks (SAOR) het interimbestuur van AOC. Veels ziet veel voordelen in de samenvoeging. Veels: “Amsterdam en Rotterdam zijn twee beursmarkten. We hebben veelal, ik denk voor zo’n 75%, met dezelfde marktpartijen te maken. Nauwe samenwerking ligt dus voor de hand. Daarnaast zijn er de gebruikelijke voordelen: door schaalvergroting heb je in principe meer mogelijkheden en je hoeft veel dingen niet meer dubbelop te doen. Denk aan administratieve zaken.”
“Deze ontwikkeling past in de wens van de Federatie van Assurantieclubs en de SVV tot meer samenwerking. Maar het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat de kwaliteit van het assurantie-onderwijs wordt verbeterd. Daar gaat het allemaal om.”
Over de wijze waarop de samenwerking uiteindelijk precies vorm moet gaan krijgen, hebben beide besturen advies gevraagd aan enkele grote partijen in de achterban, zoals Mees & Pierson, Alexander & Alexander, Rollins Hudig Hall en UAP/Nieuw Rotterdam. Dit advies wordt in juni verwacht.

Reageer op dit artikel