nieuws

Rotterdamse assurantiebeurs dringend toe aan verbouwing

Archief

De Rotterdamse assurantiebeurs, gevestigd in het Beurs-World Trade Center, wordt verbouwd. Het accent verschuift van zakencentrum naar ontmoetingsplaats. Tijdens de zomermaanden wordt de beurs heringericht.

Op de traditionele Jaardag ontvouwde C.C. Krijgsman (Royal Nederland) van de Rotterdamse beurscommissie de noodzaak van de verbouwing, die in de periode eind mei tot en met november dit jaar wordt uitgevoerd.
Met als uitgangspunt het in stand houden van de beurs moet er dringend wat gebeuren, zei Krijgsman. Hij wees op de toenemende leegstand van beursplekken als gevolg van onder meer integratie van beursbedrijven en effiency-maatregelen. “Het wordt stiller op de assurantiebeurs. Wil dit centrum van co-assurantie overleven, dan moeten er aanpassingen plaats hebben.”
Een van de organisatorische maatregelen is het instellen van ‘kern- of accentdagen’. In samenspraak met de Vereniging Amsterdamse Assurantie Beurs (Vaba) en de Vereniging Nederlanse Assurantie Beurs (Vnab) zullen beursparticipanten zich verplichten op maandag en woensdag (Amsterdam), resp. dinsdag en donderdag (Rotterdam) aanwezig te zijn. Hun aanwezigheid wordt geregistreerd met behulp van een presentielijst. Zo willen de verenigingen ook (makelaars)bedrijven met een krappe personele bezetting volop in staat stellen acte de presence te geven op de assurantiebeurzen.
Vergroting beursvloer
De verbouwing gaat circa f 700.000 kosten en omvat onder meer een vergroting en (betere) aankleding van de beursvloer. De nadruk ligt daarbij op de functie van ‘ontmoetingsplaats’. Ook komen er vergaderruimten voor beursparticipanten. Veel overleg van onder meer acceptanten, schaderegelaars, stuurgroepen, VNAB en assurantieclub VPV heeft nu buiten de poort van de Rotterdamse assurantiebeurs plaats.
Opvallend is de huisvesting begin deze maand van het Assurantie Opleidingscentrum (AOC) op de beurs. Het AOC krijgt eigen kantoorruimten (bibliotheek/database Erasmus Universiteit) en lesruimten. Het Rotterdamse opleidingscentrum zal ook een spilfunctie vervullen in de organisatie van de beurs. Zo gaat het AOC het beurssecretariaat voeren, wordt het belast met de toegangscontrole, en is het verantwoordelijk voor het floormanagement, de helpdesk en de catering.
De mogelijkheid van het verschaffen van werkruimte aan expertisebureaus met het oog op de afhandeling van schades, wordt nog onderzocht.
Het vooraanzicht van de verbouwde assurantiebeurs.

Reageer op dit artikel