nieuws

Rotterdam

Archief

Gemeente Rotterdam heeft na een aanbesteding voor een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima wederom voor Zilveren Kruis Achmea gekozen. Voor de aanbesteding hadden zes partijen belangstelling getoond. De premie bedraagt _ 107,18 (voor basis- en aanvullende polis) en 117,65 (basis–, aanvullende en tandartsverzekering). De gemeente Rotterdam neemt het eigen risico van _ 150 voor zijn rekening.

Digitaal contracteren
Zorgverzekeraar CZ is gestart met het digitaal contracteren van fysiotherapeuten vanaf de contractperiode januari 2008. Op deze manier bespaart CZ papier, porto en mankracht en de fysiotherapeuten kunnen op een simpele en beveiligde manier hun contract afsluiten. Van de 8.230 fysiotherapeuten heeft 55% (4.565) aangegeven op deze manier te willen werken. In 2009 is het de bedoeling de huisartsen digitaal contracteren aan te bieden.
Anva
Systeemhuis Anva en Aia software gaan samenwerken. Hierdoor kunnen gebruikers van Anva Quantum het documentplatform ITP gebruiken voor het vervaardigen van polissen, voorwaarden, groene kaarten en alle overige correspondentie. Daarnaast zorgt het platform ervoor dat de Quantum-gebruiker ‘klaar’ is voor de verspreiding van verzekeringsdocumenten via e-mail en internet.

Reageer op dit artikel