nieuws

Rookgordijn

Archief

Roken wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd

Er komen steeds meer rookvrije (werk)plekken, het aantal verkooppunten neemt af, en de regels inzake tabaksreclame worden aangescherpt. Dit alles maakt dat in toenemende mate roken als ‘asociaal’ en minder aanvaardbaar wordt ervaren. Dit denken krijgt slechts schoorvoetend ingang bij verzekeraars, hoewel zij jaarlijks vele honderden miljoenen zouden kunnen besparen. Volgens minister Borst (Volksgezondheid) bedraagt de schadelast door roken f 20 mln per dag, waarvan meer dan de helft voor rekening van levens- en zorgverzekeraars. Principieel zeggen verzekeraars, ook de grote maatschappijen waaronder Interpolis en Zwitserleven, er geen moeite mee te hebben dat niet-rokers worden beloond met een premiekorting. Toch volgden maar zeven verzekeraars het voorbeeld van pionier Zwolsche Algemeene, die in 1973 als eerste met niet-rokerspremies kwam. De rest van de (leven)markt gaf niet thuis. De topconcerns zeggen er nooit aan te beginnen of hinken op twee gedachten, zoals Delta Lloyd. Die maatschappij leek onder leiding van Hans-Eric Jansen op weg de straffe marktdiscipline binnen de top-5 te doorbreken. Onlangs echter verrastte Jansen vriend en vijand met de uitspraak uitsluitend ziektekostentarieven voor niet-rokers in te gaan voeren. De levenmarkt blijft buiten schot, in tegenstelling tot wat commercieel directeur Jim de Boer eerder had aangekondigd. Is de communicatie tussen directie en raad van bestuur van Delta Lloyd zo gebrekkig, of is zelfs een fervente anti-roker als Hans-Eric Jansen uiteindelijk maar gezwicht voor het lobbywerk van het Verbond van Verzekeraars en van individuele grote maatschappijen? Volgens Jansen is – bij nader inzien(?) – het gebrek aan controle op fraude doorslaggevend voor het afblazen van levenpremies voor niet-rokers. Met dit argument conformeert hij zich aan concullega’s als Aegon, Amev, Centraal Beheer en NN. Alsof een vergelijking van de portefeuille met de jaarlijkse cijfers over het rookgedrag, zoals Royal Nederland doet, geen soelaas kan bieden. Zoals eerder betoogd, is de ware reden ‘platter’: de grote concerns vrezen voor erosie van de risicopremies en daarmee een kannibalisering van portefeuilles en winst. Ook vergt aanpassing van de IT-systemen te hoge investeringen. “Het is commercieel niet aantrekkelijk”, erkende René van der Smeede, directeur van Zwitserleven vorig jaar. Om toch meer verzekeraars te winnen voor een maatschappelijk aanvaardbaar gedrag naar niet-rokers lijken twee maatregelen een voorwaarde. Ten eerste: het als norm bestempelen van risicopremies voor niet-rokers mét een toeslag voor rokers. Ten tweede: controle van verzekerden op mogelijke fraude door ondertekening van een niet-rokersverklaring bij de jaarlijkse kwitantie. En daarmee is het rookgordijn over (niet-rokers)tarieven voorgoed opgetrokken. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel