nieuws

Rol overheid cruciaal bij oogstschadeverzekering

Archief

Tweederde van de grotere akkerbouwbedrijven in ons land heeft belangstelling voor een brede oogstschadeverzekering, die schade aan de gewassen door hagel, storm, regen, droogte, vorst en sneeuw zou moeten dekken

Dat blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut. De belangstelling voor een weerverzekering blijkt sterk samen te hangen met de hoogte van de premie. Als die tussen de € 10 en € 15 per € 1000 verzekerd gewas ligt, blijkt een derde van de belangstellenden bereid die premie te betalen. Als de premie hoger uitvalt dan € 15, is dat minder dan een kwart. Volgens de opdrachtgever, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, blijkt hieruit dat de premiehoogte en de participatie van de overheid van cruciaal belang zijn voor het welslagen van een brede weersverzekering.

Reageer op dit artikel