nieuws

Roken

Archief

Sinds jaar en dag maken levensverzekeraars in hun premietabellen onderscheid naar geslacht en leeftijd van de verzekerde

Beide grondslagen zijn statistisch te onderbouwen en maatschappelijk geaccepteerd. Sinds 1973 (Zwolsche Algemeene) wordt in ons land tevens onderscheid gemaakt tussen rokers en niet-rokers en sinds maart dit jaar is het vermogen/inkomen van een verzekerde bij Legal & General ook reden voor een lagere (of hogere) premie. Genoemd ‘elitetarief’ lijkt uit het oogpunt van maatschappelijke aanvaardbaarheid geen navolging te vinden bij collega-verzekeraars. “Ik ben uiterst terughoudend in het hanteren van verschillende premies als ik mensen niet kan aanspreken op hun handelen”, zo trachtte Interpolis-topman Piet van Schijndel zijn weerstand tegen het tarief van L&G uit te drukken. Daarop volgde het besef – bij Interpolis én bij collega’s – dat het dan lastig uitleggen is, als er wel premieverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen en veelal niet tussen rokers en niet-rokers. Op dit moment differentiëren slechts acht verzekeraars op basis van rookgedrag. Opvallend genoeg zit daar geen grote (top-5) maatschappij tussen. Het is een publiek geheim dat daarover in het verleden afspraken zijn gemaakt, zoals aan de hanteerders van niet-rokerstarieven dringend werd verzocht niet al te veel reclame te maken voor de ‘rookpremie’. De grote verzekeraars geven als reden voor hun terughoudendheid argumenten aan als ‘moeilijke controle’ en ‘ondermijning van de solidariteit’. Een façade voor de ware reden, die platter van aard is: namelijk geld. “Niet-rokerstarieven zorgen voor erosie van het premieniveau”, zei Aegon-topman Kees Storm in 1994 al eens eerlijk. Gemiddeld komt namelijk ruim 60% van de verzekerden in aanmerking voor een premiekorting. En voor de grote jongens gaat zo’n winstdaling nauwelijks gepaard met groei van marktaandeel. Toch moeten Storm c.s. rekening houden met krappere marges. Want het denken over solidariteit verandert, net als de automatiseringstechnische mogelijkheden voor verzekeraars. In navolging van het verzekeringsprincipe van universal-life zal het eveneens uit Angelsaksische landen overgewaaide niet-rokerstarief vruchtbare bodem vinden. Delta Lloyd voert het tarief dit najaar in en daardoor kunnen de wortels wel eens sneller groeien dan tot voor kort werd gedacht. De volgende stap is dat levensverzekeraars gaan nadenken over de rechtvaardigheid van premieverschillen tussen mannen en vrouwen. Hoe lang is een dergelijke premiedifferentiatie nog maatschappelijk geaccepteerd? En hoe lang houdt het statistische verschil in levenskans stand, nu vrouwen steeds gelijkwaardiger deelnemen aan het arbeidsproces? Met de eis tot gelijke pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen heeft politiek Den Haag al een voorproefje genomen. Henri Drost

Reageer op dit artikel