nieuws

Rode cijfers bij RSA Benelux

Archief

Royal & SunAlliance (RSA) heeft vorig jaar in de Benelux een moeizaam jaar doorgebracht. De omzet steeg weliswaar, maar het technische resultaat van zowel het leven- als het schadebedrijf eindigde in het rood.

Het technische resultaat van het volledig Nederlandse RSA Leven eindigde op een historisch dieptepunt van f -5,9 mln, tegen f -2,7 mln in 1997. De reden voor de verdere resultaatdaling is positief: namelijk de sterk gestegen productie en de daaraan gekoppelde hoge acquisitiekosten.
RSA Leven verhoogde zijn brutopremie-inkomen met 74% tot f 86,9 (49,8) mln, waarvan f 61,2 (31,3) mln uit koopsompolissen. RSA schrijft zijn succes voor een groot deel toe aan een hoog serviceniveau. “De snelheid en kwaliteit waarmee offertes en polismutaties worden verwerkt, blijkt in toenemende mate een succesfactor in de markt”, aldus het Benelux-jaarverslag. “In een recent marktonderzoek van IG&H wordt Royal & SunAlliance aangeduid als beste dienstverlener.”
Natuurgeweld
Uit schadeverzekeringen haalde RSA Benelux vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 452,9 (449,5) mln. De volmachtportefeuille bracht f 120,5 mln (+7,6%) binnen, uit bedrijfsmatige verzekeringen kwam 4% minder premie: f 260 mln.
De brancheverdeling van de premies was als volgt: Brand f 254,1 (278,3) mln, Motorrijtuigen f 88,9 (86,8) mln, Transport f 59,9 (37,3) mln, Aansprakelijkheid f 38,2 (34,2) mln en Overige f 11,8 (12,9) mln.
Vooral de branche Brand had zwaar te lijden onder natuurgeweld, zoals enkele zware hagelbuien en vooral de enorme regenval in het najaar in België. Het brancheresultaat zakte daardoor fors in tot f 1,0 (16,1) mln. Ook de branche Motorrijtuigen werd geconfroteerd met lagere resultaten: f -0,8 (3,2) mln voor WA en f 1,3 (3,6) mln voor casco. De branche Transport bleef f 5 mln in het rood staan, waardoor een totaal technisch resultaat Schade van f -0,5 (24,4) mln.
Overnames
Dankzij goede beleggingsresultaten – f 37,5 (31,8) mln – komt RSA Benelux netto uit de rode cijfers. De nettowinst was vorig jaar f 24,7 mln, tegen f 36,1 mln het jaar daarvoor. Bij RSA Benelux werken ruim driehonderd mensen.
Dat aantal zal spoedig toenemen, getuige de in het jaarverslag uitgesproken verwachting: “In het lopende boekjaar zal de holdingmaatschappij actief zoeken naar geschikte overnamekandidaten die passen in de expansiestrategie op de Nederlands-Belgische verzekeringsmarkt.”
Roger McCorriston, directeur Royal & SunAlliance Benelux: op zoek naar overnamekandidaten.

Reageer op dit artikel