nieuws

Robein-product voor oud-regimepolis

Archief

Robein heeft een nieuw product ontwikkeld voor oud-regimelijfrenten en gouden handdrukken

Met het Leef Beter Plan kunnen gelden tijdelijk worden belegd in diverse fondsen. Uit dit Flexibel Groei Depot kunnen na een jaar – of later – lijfrente-uitkeringen worden aangekocht. Stortingen voor het Leef Beter Plan moeten minstens € 50.000 bedragen; onttrekkingen mogen niet minder dan € 10.000 zijn. Voor lijfrenten met een looptijd van één jaar, mits fiscaal toelaatbaar, rekent Robein een brutorendement van 6%; bij een looptijd van vijf jaar is dat 4,5%.

Reageer op dit artikel