nieuws

Robein op verlies door claim belegger

Archief

Levensverzekeraar Robein heeft vorig jaar een verlies van e 2,3 mln geleden. Het negatieve resultaat is volledig toe te schrijven aan een voorziening die is getroffen voor een schadeclaim die een belegger heeft ingediend bij Robein Bank.

In het jaarverslag steekt Robein-directeur Eric Reintjens zijn teleurstelling over die claim niet onder stoelen of banken. Een zeer vermogend belegger die veel verstand heeft van beleggen, moet niet zeuren als zijn riskante gespeculeer tot verliezen leidt, is vrijvertaald zijn stelling. Robein gaat overigens in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank in Den Haag en zegt veel vertrouwen in de goede afloop te hebben. Toch is een bedrag van e 6,65 mln opzij gezet: “het maximaal mogelijke leed”.
De voorziening overschaduwt de stijging van het reguliere resultaat tot e 2,1 (1,2) mln. Die stijging is onder meer toe te schrijven aan een kostenreductie van e 0,9 mln. “De kosten van Robein Leven zijn in procenten van de omzet 4,4%. Een wereld van verschil met het gemiddelde kostenpercentage van alle in Nederland werkzame levensverzekeraars, dat tussen de 10% en 20% ligt”, aldus Reintjens.
Premie
De totale premieomzet van Robein is vorig jaar licht gedaald tot e 63,1 (65,4) mln. De oorzaak ligt bij de 35% lagere omzet uit polissen tegen periodieke premiebetaling: e 9,8 (15,2) mln. Het totaal aantal polissen daalde met ruim 1.700 tot 43.235, terwijl het totaal verzekerde bedrag met 3% slonk tot e 856 mln. Ten slotte liet het eigen vermogen een veer: e 22,5 (24,6) mln.
Belangrijkste product in het assortiment van Robein blijft de uitgestelde lijfrenteverzekering Koopsom Garant Polis, met e 21,6 mln premie (+11%) goed voor meer dan eenderde van alle premies. Van de tegenhanger in het unit-linkedsegment, de Beurs Index Polis, werden 40% minder polissen verkocht.
Verder behoren lijfrenteverzekeringen in de uitkeringsfase tot de kernactiviteit van direct-writer Robein. De garantielijfrente leverde 30% meer premie op, terwijl Robein zijn aandeel in de zeer bescheiden markt voor beleggingslijfrenten zag verdubbelen tot 16%. Voor Robein was 23 december een drukke dag, toen een groot aantal op 23 december 1991 ingegane spaarverzekeringen tot uitkering kwam. Van het expirerende bedrag van e 42 mln hield Robein uiteindelijk 20% in eigen huis.
Acquisitie
Robein is zeer te spreken over de ontwikkeling in 2004. Het aantal nieuw gesloten polissen steeg in het eerste kwartaal met 23%. De premieomzet is met 30% gestegen tot e 26 mln. Voor het hele jaar mikt de Haagse direct-writer op een premiegroei van 10% à 15%.
Robein hoopt daarbij op een grotere bijdrage van tussenpersonen. Gestreefd wordt naar een intermediairaandeel van 5% in de nieuwe productie; vorig jaar brachten assurantiekantoren 2% van de premieomzet van direct-writer Robein binnen.
Ten slotte heeft Robein Leven zijn zinnen gezet op de overname van een andere maatschappij. “Er zijn contacten gelegd met (de moedermaatschappijen van) verschillende kleinere levensverzekeraars”, meldt Reintjens. Hij blijft ook in 2004 alert om zich heen kijken. “Wij kunnen met dezelfde bezetting meer aan, daarom willen we onze omzet verhogen, meer met het intermediair samenwerken en een portefeuille kopen.”

Reageer op dit artikel