nieuws

Robein Leven legt het accent weer op rechtstreekse verkoop

Archief

Levensverzekeraar Robein, sinds vijf jaar ook via het intermediair actief, gaat zich weer meer als direct-writer profileren. De maatschappij boekte vorig jaar een forse winststijging.

Het aandeel van tussenpersonen in de premieomzet bedraagt 4%, minder dan de beoogde 5%. “Daarom hebben wij besloten ons weer sterker als direct-writer te manifesteren in de markt”, aldus de directie in het jaarverslag. “Dat neemt niet weg dat verzekeringsadviseurs welkom blijven om voor ons te bemiddelen.” Wel blijft provisie voor garantieproducten achterwege. “De traditioneel scherpe tariefstelling voor die producten beperkt onze marge.”
Verder signaleert Robein van consumentenzijde nog weinig belangstelling voor unit-linked polissen. “Daardoor is er voor veel intermediairs een te smalle basis om voor ons te bemiddelen.”
Omzet
Robein boekte vorig jaar een brutopremieomzet van _ 82,2 (72,2) mln, waarvan _ 72,5 (63,3) mln uit koopsommen. Succesnummer in het productassortiment is de Koopsom Garant Polis, die goed was voor _ 36,6 mln aan premies.
Vooral de maand december droeg bij aan het succes: “Tegenover een marktbrede toename van de lijfrenteproductie van 60%, stond een groei van Robein Leven van 80%. Ons marktaandeel in direct ingaande beleggingslijfrenten bedroeg in december bijna 25%.”
De totale omzet, inclusief beleggingsopbrengsten en bankactiviteiten, kwam uit op _ 118,3 (104,5) mln. Robein Bank incasseerde voor _ 3,3 mln aan rente- en provisie-inkomsten (+41%). De hypotheekportefeuille groeide naar _ 57,2 (51,8) mln.
Resultaten
Werd de winst in 2003 en 2004 sterk onder druk gezet door reserveringen van in totaal bijna _ 10 mln voor een schadeclaim van een vermogende klant, vorig jaar is zo’n reservering achterwege gebleven. De nettowinst verbeterde mede daardoor tot _ 5,7 (1,4) mln. Het technisch resultaat Leven verbeterde tot _ 6,8 (3,9) mln.
Overigens maakte Robein eerder dit jaar al bekend dat 2006 voortvarend is gestart: in januari is met _ 17,4 mln een recordbedrag aan premies ontvangen. Over het eerste kwartaal is de groei van de nieuwe productie uitgekomen op 40%.

Reageer op dit artikel