nieuws

RIVM: overgewicht verkleint levenskans

Archief

Nederlanders leven gemiddeld twee jaar korter, omdat we minder gevarieerd maar anderzijds meer eten dan voorheen. “Als de huidige trends aanhouden, zal onze levensverwachting gaan dalen.”

Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een 360 pagina’s tellend rapport over eetgewoonten. Overgewicht leidt volgens het RIVM tot veertigduizend nieuwe gevallen van diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Een slechte samenstelling van de voeding levert een zelfde aantal ziektegevallen op. Volgens het instituut kost overgewicht aan jaarlijks zevenduizend Nederlanders het leven; een ongunstige voedingssamenstelling zou dertienduizend doden tot gevolg hebben.
Volgens het RIVM heeft 10% van de volwassenen een ernstig overgewicht en neemt dat toe tot 15%. “Bij kinderen is een soortgelijke stijging te zien”, aldus de onderzoekers, die stellen dat Nederlanders nu gemiddeld genomen twee jaar korter leven door te veel en niet gevarieerd eten.
Verzekeringspremie
Dit voorjaar stelde herverzekeraar Swiss Re dat levensverzekeraars in hun premiestelling rekening moeten houden met het (over)gewicht van hun verzekerden. Volgens Swiss Re slinkt de levenskans van 40-jarige mannen en vrouwen (niet-rokers) bij overgewicht met zes tot acht jaar.
Van overgewicht is sprake als de zogeheten Body Mass Index of quetelet-index (het gewicht gedeeld door de lichaamslengte in het kwadraat) hoger is dan 26,5; bij 30 is sprake van ernstige zwaarlijvigheid. Volgens Swiss Re is wereldwijd 10% tot 20% van de mannen te zwaar en 10% tot 25% van de vrouwen.

Reageer op dit artikel