nieuws

Risicoverzekeringen worden goedkoper INT = De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen

Archief

zijn nu gemiddeld 15% lager dan twaalf maanden geleden, concludeert het weekblad MoneyWiser van 3 april uit een vergelijking.

De vergelijking (peildatum 29 maart) betreft twee categorieën: tijdelijke en levenslange overlijdensrisicoverzekeringen.
Een man van 30 jaar sluit een risicoverzekering van f 100.000 voor een duur van 35 jaar.
De laagste jaarpremie hiervoor wordt gevraagd door Robein Leven: f 497, gevolgd door Nuts Verzekeringen (f 530), NVS Salland (f 538), Nieuw Rotterdam (f 550) en FBTO (f 553). De hoogste premie in deze categorie bedraagt f 679.
Wanneer de man van 30 jaar een levenslange risicoverzekering sluit (premieperiode 35 jaar) ten bedrage van f 100.000, vraagt Ohra de laagste jaarpremie: f 1.282, gevolgd door Nieuw Rotterdam (f 1.378), Univé (f 1.427), Helvetia (f 1.440) en UAP (f 1.459). De hoogste premie is hier f 1.875.

Reageer op dit artikel