nieuws

Risico’s laden en lossen van gevaarlijke stoffen wordt onder

Archief

WAM gebracht

De aansprakelijkheidsrisico’s bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen vallen in de toekomst niet langer onder de avb-dekking maar onder de WAM. De aansprakelijkheid van de vervoerder beperkt zich dan dus niet langer tot de verkeersschade.
De voorgenomen uitbreiding van de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is het noodzakelijke gevolg van de aanvaarding door de Eerste Kamer van een wetsvoorstel dat een invulling betrof van de Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek. Het ging daarbij om regels over de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, bodem of water.
Als de WAM niet zou worden uitgebreid met een dekking voor gevaarlijke stoffen ‘aan boord’ van een motorrijtuig, is de kans groot dat een slachtoffer recht heeft op schadevergoeding van iemand die dat niet kan betalen.
Zwaarder dan 3.500 kg
De verzekeringsplicht moet gaan gelden voor de exploitant (meestal de kentekenhouder of de eigenaar) van een motorrijtuig zwaarder dan 3.500 kg.
De verplicht te verzekeren som moet nog nader worden vastgesteld. In tegenstelling tot de huidige WAM, zullen de kosten van preventieve maatregelen (bereddingskosten) voortaan ook moeten worden vergoed.

Reageer op dit artikel