nieuws

Risicokapitaal Spaar-Optie- Hypotheek UAP kan variëren

Archief

UAP heeft enkele wijzigingen aangebracht in haar spaarhypotheek-arrangement met samenwerkingspartner Hypotrust. De Spaar-Optie-Hypotheek, zoals het produkt heet, is daardoor gemiddeld 15% goedkoper.

De Spaar-Optie-Hypotheek wordt sinds medio vorig jaar aangeboden door UAP Levensverzekering in samenwerking met geldverstrekkers verbonden aan het facilitair hypotheekbedrijf Hypotrust in Rotterdam, waaronder Bank Nederlandse Gemeenten, GWK Bank en de Franse hypotheekbank Credit Foncier. Deze financiers leveren de hypothecaire lening; de aan de lening gekoppelde gemengde levensverzekering (op een of twee levens) wordt verzorgd door UAP Leven. Deze maand hoopt de verzekeraar met nog twee geldinstellingen een arrangement te sluiten voor haar spaarhypotheek.
Lagere tarieven
De wijzigingen in het spaarhypotheek-arrangement leiden tot lagere (risico)tarieven voor verzekerden.
De wijzigingen bestaan uit:
– lagere risicopremies door een lagere polisopslag van f 5 (was f 6,25) per maand;- vervallen van het onderscheid tussen rokers en niet-rokers;- meer reductie (van 5 naar 10%) op de premie bij verzekering op twee levens;- variabel risicokapitaal per verzekerde van 50% tot maximaal 200% van het kapitaal bij leven (minimaal f 50.000);- verlaging van de beginleeftijd van 60 naar 57 jaar en verhoging van de eindleeftijd van 75 naar 80 jaar;Hoog/laag-constructie
De spaarhypotheek kent nu ook de mogelijkheid van een een hoog/laag-constructie bij het tot stand komen van de hypotheek, waarbij een bedrag ineens kan worden gestort binnen de fiscaal toegestane bandbreedte.
Eind deze maand zal ook de mogelijkheid van een variabele premiebetaling en variabele premieduur worden geïntroduceerd.
De looptijd van de hypotheek is minimaal 15 jaar en maximaal 40 jaar.
De provisie voor een risicodekking van 50% op één leven bedraagt 1,75% (twee levens: 2%) van de hypotheeksom. Bij een risicokapitaal van 100% is de provisie 2% (twee levens: 2,25%), en bij een kapitaal boven 100% van de hypotheeksom is dat 2% plus 0,5% (twee levens: 0,25%) over het meerdere.

Reageer op dit artikel