nieuws

Rijwielhandelaar als subagent: verzekeraar verantwoordelijk

Archief

Verzekerde had, naar zijn zeggen op advies van de subagent van verzekeraar, tevens de rijwielhandelaar bij wie hij zijn fiets had gekocht, een derde sleutel laten bijmaken. Toen de fiets gestolen werd, weigerde verzekeraar echter te vergoeden, juist omdat verzekerde een derde sleutel had laten maken.

Verzekeraar beroept zich op de zogenaamde ‘sleutelclausule’ in de polisvoorwaarden. Hierin staat, dat de verzekerde verplicht is de originele bij de fiets behorende sleutels te gebruiken en dat hem niet is toegestaan sleutels te laten bijmaken.
De verzekerde stelt echter, dat hij wel een verzekeringscertificaat heeft ontvangen maar geen afschrift van de polisvoorwaarden.
‘Niet verantwoordelijk’
Verzekeraar meent niet verantwoordelijk te zijn voor wat zijn subagenten wel of niet aan de verzekerden zeggen. Deze opvatting werd onderschreven door zijn juridisch adviseur.
Verzekeraar: er zijn voorts duidelijke instructies, dat het verboden is om een suggestie over het bijmaken van een sleutel te doen: dat de polisvoorwaarden niet zijn uitgereikt, zou voor de eerste maal zijn dat dit bij deze subagent gebeurt. Als gevolg van het personeelsverloop binnen de betrokken fietsenzaak, zou niet meer te achterhalen zijn of verzekerde daadwerkelijk het advies heeft gehad een sleutel te laten bijmaken en evenmin of de polisvoorwaarden al dan niet zijn uitgereikt.
De Raad van Toezicht oordeelt desalniettemin, dat de verzekeraar de beweringen van de verzekerde onvoldoende heeft weersproken. Voorts vindt de Raad, dat het handelen van de subagent aan verzekeraar moet worden toegerekend. Conclusie: de klacht is gegrond.
(Uitspraak nr VI – 95/19)

Reageer op dit artikel