nieuws

Rijvers adjunct-directeur bij DAK

Archief

Tim Rijvers is deze maand benoemd als adjunct-directeur bij DAK. Verder is er een managementteam samengesteld en worden de afdelingen Ledenservice en Marketing fors uitgebreid.

Rijvers werkt al zes jaar bij DAK als manager Ledenservice. Naast de benoeming van Rijvers heeft DAK ook een managementteam gevormd met de managers van de afdelingen Polisbeheer, Hypotheken, Ledenadministratie, Interne organisatie en Communicatie. “Hiermee wordt toegewerkt naar een decentralisatie van verantwoordelijkheden waarmee de capaciteit en kwaliteit binnen de organisatie nog beter wordt benut”, aldus DAK.
De coöperatie wil zich de komende tijd ook marktgerichter gaan opstellen en de diensten actiever voor het voetlicht brengen, onder meer door meer ledenbezoek, een actievere profilering en meer accent op ledenwerving.
Om dat te bewerkstelligen wordt de afdeling Ledenservice en Marketing fors uitgebreid met onder andere versterking van het accountmanagement. Rijvers zal als adjunct-directeur deze afdeling verder uitbouwen en aansturen en daarnaast DAK-directeur Tim Schoonbergen ondersteunen.

Reageer op dit artikel