nieuws

Rijnmond nu ook actief met ziekenfondsverzekeringen

Archief

Rijnmond voert nu actief ziekenfondsverzekeringen. De verzekeringen worden ondergebracht bij Nederzorg, het ziekenfonds van Rijnmonds zusje NVS.

Ook Elvia en Erasmus, die ziektekostenpolissen voeren waarvoor Rijnmond het risico draagt, zullen gebruik maken van de ziekenfondsmogelijkheid. De fondsverzekeringen worden ondergebracht bij Nederzorg; het ziekenfonds dat medio vorig jaar is opgericht door Rijnmonds zuster NVS. De administratie van Nederzorg is uitbesteed aan het Groningse ziekenfonds RZG.
Rijnmond rekent (naast de procentuele premie) een nominale ziekenfondspremie van f 31,95 per maand.
Actief
Rijnmond (44.000 ziektekostenverzekerden, waaronder 9.000 verzekerden van Elvia en Erasmus) werkte op ziekenfondsgebied tot het begin van dit jaar samen met Zilveren Kruis. Het ziekenfondsgebeuren stond echter bij Rijnmond op een laag pitje. Het is uiteraard de bedoeling dat dit verandert. “Om te beginnen kunnen we volgend jaar kleine zelfstandigen opvangen die moeten overstappen naar het ziekenfonds”, zegt marketingmanager Wim Folmer. Hij doelt op het feit dat begin volgend jaar op grond van hun inkomen zo’n 200.000 tot 400.000 zelfstandigen verplicht worden om van een particuliere verzekering over te stappen naar een ziekenfondsverzekering. Ook gaat Rijnmond de fondsverzekering onder de aandacht brengen van de paar honderd werkgevers die bij Rijnmond uitsluitend hun particulier verzekerde werknemers collectief verzekerd hebben.
Aanvullingen
Voor individuele ziekenfondsverzekerden heeft Rijnmond twee aanvullende pakketten (de AV en de AV Plus) en voor collectieve verzekerden één aanvullend pakket. Voorts is er een tandartsverzekering en een klassedekking.
De Aanvullende Verzekering (AV) biedt onder meer vergoeding voor tandheelkundige hulp, extra behandelingen fysio- en andere therapieën, en alternatieve geneeswijzen. De Aanvullende Verzekering Plus (AV Plus) heeft een ruimere vergoedingsregeling en dekt extra’s zoals brillenglazen en contactlenzen. De maandpremies zijn f 6 respectievelijk f 23,50. Kinderen tot vijftien jaar zijn gratis meeverzekerd.
De aanvullende verzekering collectief is qua dekking grofweg een mix van de AV Plus en de tandartsverzekering.
De maandpremie voor de Tandheelkundige verzekering is f 13,50, voor jongeren tot achttien jaar is dit f 6,75 en voor verzekerden met een volledige prothese f 6. Voor de klassedekking 2a geldt een maandpremie van f 68 en voro 2b van f 45.

Reageer op dit artikel