nieuws

Rijksgebouwen krijgen salvage-hulp

Archief

Salvage-hulp kan nu ook door de brandweer worden ingeroepen na brand in rijksgebouwen.

Het Verbond van Verzekeraars, waarvan Stichting Salvage deel uitmaakt, en het ministerie van financiën hebben daartoe op 13 juni een overeenkomst ondertekend.
Tot voor kort was het niet mogelijk salvage-coördinatoren op te roepen om schadebeperkende maatregelen te treffen voor door brand getroffen rijksgebouwen. De staat is namelijk zelf risicodrager van haar gebouwen en niet verzekerd bij reguliere verzekeraars.
In de overeenkomst is een geheimhoudingsplicht opgenomen ten aanzien van door de salvage-experts in de rijksgebouwen aangetroffen vertrouwelijke informatie.

Reageer op dit artikel