nieuws

Rialto weer positief resultaat

Archief

Rialto, de verzekeraar van bijzondere en zware (motorrijtuigen)risico’s boekte over 2003 een positief resultaat van e 665.000. In 2002 was er een negatief resultaat van e 387.00o.

Het technisch resultaat steeg van e -267.000 naar e 492.000. Het verbeterde resultaat was vooral te danken aan betere beleggingsinkomsten. De brutobeleggingsopbrengsten stegen van e 0,8 mln naar e 1,4 mln. Verder verbeterde het resultaat op de WA-tekening motorrijtuigen van e -279.000 naar e 126.000. De omzet in motorrijtuigen liep gering terug. De kleine aansprakelijkheidsportefeuille groeide met 8,4%, maar al met al daalde het brutopremie-inkomen met 0,6% tot e 12,7 mln.
“Het verslagjaar kenmerkte zich door discussie over de grenzen van de verzekerbaarheid”, schrijft Rialto in het jaarverslag. “Die discussie komt steeds op wanneer de markt wordt geconfronteerd met extreme risico’s, zoals terrorisme, atoom- en natuurcatastrofes, en wanneer verzekeraars zich, als gevolg van aanhoudend slechte resultaten, afkeren van bestaande markten. Als onverzekerbaarheid dreigt, wordt een beroep gedaan op Rialto. Dat was in 2003 het geval voor onder meer de verzekering van autobussen. Wij hebben voorzichtig gereageerd, omdat in vele gevallen de verzekeringnemer onvoldoende bereid was het risico voor de verzekeraar beheersbaar te houden.” Rialto 2003 2002 brutopremie 12,7 12,8 w.v. premie e.r. 11,1 10,9 WA motor 11,5 11,5 casco motor 0,8 0,9 overige varia 0,4 0,4 technisch resultaat 0,5 -0,3 w.v. WA motor 0,1 -0,3 casco motor 0,4 -0,04 overige varia 0,01 0,05 resultaat na belastingen 0,7 -0,4

Reageer op dit artikel