nieuws

Retourprovisie in natura…

Archief

Retourprovisie in natura…

Traditioneel biedt het jaarverslag van ’s lands oudste levensverzekeraar, de Onderlinge van 1719, naast droge cijfers ook humor van dezelfde aard.
Elk jaar weer buigt de directie van de Onderlinge zich op donkere vrijdagavonden in het Haarlemse kantoor aan de Korte Begijnestraat – gesitueerd midden tussen de lokale bordelen – over een luchtige toelichting op de jaarcijfers.
In het boekjaar 1999 is onder meer het opheffen van het verbod op retourprovisie een belangrijk verzekeringsonderwerp geweest. De directie van de Onderlinge toont zich in het jaarverslag een voorstander van retourprovisie. Maar, zo schrijft zij: “Wij hebben niettemin terughoudend gereageerd op de vraag van een intermediair of wij klanten in de gelegenheid willen stellen deze kortingen in onze rosse buurt in natura te besteden. Een dergelijk beleid zou immers nadelige effecten kunnen hebben op onze sterfteresultaten.”
Goudse nodigt assurantievrouwen uit voor damesvoetbalinterland
De Goudse heeft iets leuks bedacht voor de vrouwelijke medewerkers van assurantiekantoren. Zij zijn op uitnodiging van deze maatschappij allemaal van harte welkom bij de eerstvolgende interland van het Nederlandse damesvoetbalteam, op woendagavond 17 mei (aanvang 19.30 uur) in Rotterdam.
Het gaat om een kwalificatiewedstrijd met het oog op het Europees Kampioenschap. Tegenstander is het nationale damesteam van Zweden.
De Goudse is hoofdsponsor van Sparta en de interland wordt gespeeld in het vernieuwde (Eneco-)stadion van deze club in Rotterdamse wijk Spangen. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk maandag 15 mei aanmelden bij Irma Timmerman van De Goudse, tel. 0182-544.491.
Hoe modern zijn de actuarissen?
In het aprilnummer van RFI Bulletin, huisorgaan van het adviesbureau William Mercer RFI (Risk, Finance & Insurance), staat een interview met Bob van den Berg, algemeen directeur van Legal & General. Aan de topman van de maatschappij die onlangs een steen in de assurantievijver wierp met de introductie van een ‘rijkentarief’ in de overlijdensrisicoverzekering, werd onder meer de volgende vraag gesteld: Wat is uw mening over actuarissen? Van den Berg: “Ik vind dat ze de laatste twintig jaar een metamorfose hebben doorgemaakt. Vroeger hadden ze iets van een grijze-muisimago. Er was een overdreven voorzichtigheid van vet op vet op vet stapelen. Als je veel vet hebt en je hebt een slecht jaar, dan haal je gewoon wat van dat vet af. Als je een goed jaar hebt, stop je het er weer bij. Maar dat is verleden tijd, het is veranderd. Oplossingen zijn tegenwoordig intelligenter. Nu zijn de actuarissen soms bijna wat te gedurfd. Actuarissen zijn in ons vak een absolute must. Ik heb een hoge pet van ze op. Overigens is mij uit de reactie van het Actuarieel Genootschap op onze nieuwe risicotarieven gebleken dat nog niet alle actuarissen modern denken”.
Van den Berg: …vroeger grijze muis…
Netelenbos komt zo…
Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) kwam bij de ondertekening van de verzekeringsovereenkomst voor de HSL-Zuid een kwartiertje later dan gepland op de Assurantiebeurs in Rotterdam aan. Waarop een aanwezige opmerkte: “Gelukkig is op de HSL-polis het vertragingsrisico meeverzekerd”.
Inschrijving Assurmada 2000 sluit
Midden volgende maand is de afvaart van AssurMada 2000, de mede door AM gesponsorde assurantiezeiltocht naar het Britse Lowestoft.
De belangstelling voor dit evenement, dat voor de derde maal in successie wordt gehouden, is in de afgelopen weken verder toegenomen. Inmiddels hebben zich al zestien schippers aangemeld, die samen goed zijn voor circa 75 deelnemers. Dit betekent een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
AssurMada 2000 begint op de middag/avond van donderdag 15 juni (vertrekhaven naar eigen keuze), terugkeer in ons land is voorzien in de loop van maandag 19 juni. Wie nog meewil, moet haast maken, want komende maandag (15 mei) sluit de inschrijving. Aanmelden kan bij Jean van Oosterhout (Allianz Royal Nederland), tel. 010-454.14.27 of per e-mail: jean.vidar@wxs.nl
Assurantie beachvolleybal
Het Verzekeringen Beach Event 2000 wordt gehouden op zaterdag 24 juni. Het met veel toeters en bellen ‘aangeklede’ strandvolleybaltoernooi vindt wederom plaats in Bergen aan Zee.
Assurantiebedrijven kunnen met één of meer teams inschrijven. Het evenement duurt van 11.00 uur tot middernacht en kost inclusief lunch en barbecue f 125 per persoon.
Voor meer informatie en aanmelding: www.bakker-clients.nl, e-mail: bakkercl@wxs.nl of telefoon 020-638.32.64. (vijfde kolom:) Idee: een speciaal risicotarief voor lintjesdragers?

Reageer op dit artikel