nieuws

Resultaten levenbedrijf Royal Nederland onder druk

Archief

Het levenbedrijf van Royal Nederland heeft vorig jaar geleden onder de komst van het nieuwe belastingstelsel en een lagere hypotheekproductie. De brutopremie-omzet liep terug met ruim 5%. Dankzij het schadebedrijf steeg de totale premie-omzet van het concern met 2,6%; de nettowinst daalde met 6,7%.

Royal Nederland realiseerde vorig jaar een omzet van f 2.219 (2.254) mln, waarvan aan brutopremies f 1.833 (1.788) mln. De omzetdaling is volgens de maatschappij toe te schrijven aan aanzienlijk lagere beleggingsopbrengsten. Het beheerde vermogen van het concern (incl. London Verzekeringen, Elvia, Allianz en Universal Leven) steeg met 10,4% naar f 6,3 (5,7) mld, waarvan f 4,3 (4,0) mld voor rekening van de maatschappij en f 2,0 (1,7) mld voor rekening van polishouders.
Het eigen vermogen groeide vorig jaar aan tot f 1.124 (1.096) mln. De nettowinst daalde met bijna 7% tot f 131,4 (140,8) mln; de operationele winst nam met 5,2% toe tot f 145,9 mln.
Schadebedrijf
Positief te spreken is Royal Nederland over het schadebedrijf, dat zowel de brutopremie-omzet als de brutowinst wist te verbeteren. De brutopremie-omzet groeide met 6,8% (3,8%) naar f 1.237,8 (1.158,9) mln. Het schadebedrijf neemt daarmee bijna 68% (62%) van het totale brutopremie-inkomen voor zijn rekening.
dan in het jaar 1999 (f 51,0 mln). Uitgezonderd de transporttekening droegen alle branches positief bij aan het resultaat, stelt Royal Nederland. “Verheugend is dat het resultaat in de autobranche in contrast staat met de door de markt verwachte negatieve winstontwikkelingen.” De brutoschadelast van de vuurwerkramp in Enschede beliep voor Royal f 50 mln en na aftrek van herverzekering f 13 mln.
Levenbedrijf
Het brutopremie-inkomen van het levenbedrijf liep vorig jaar terug naar f 595,4 (628,7) mln. Overigens maakte Royal een jaar geleden nog melding van een premie-omzet Leven van f 718 mln over 1999. De bijstelling tot f 628,7 mln wordt veroorzaakt door de deconsolidatie van Royal Life in België (brutopremie f 89,6 mln), dat is overgedragen aan AGF/Assubel in België.
De premiedaling van het levenbedrijf met 5% volgt op een premiestijging met 21% in 1999. Het nieuwe belastingregime en de hogere rente zijn debet aan de daling van vorig jaar, aldus Royal. “De hypotheekverstrekkingen namen hierdoor met 24% af.” De nieuwe hypotheekproductie beliep f 2,8 (3,9) mld. De koopsomproductie daalde met 17,4% naar f 210,3 (254,7) mln. De periodieke premies groeiden daarentegen met 3% naar f 385,1 mln.
naar f 53,0 (47,8) mln. Het verzekerde bedrag van levenpolissen nam toe tot f 21,2 (18,6) mld.

Reageer op dit artikel