nieuws

Resultaten DAS verder verbeterd

Archief

“DAS kiest voor een strategie van beheerste groei en optimalisatie van het rendement”, meldt het 1996-jaarverslag van de rechtsbijstandverzekeraar. De cijfers onderstrepen dit: vijf procent meer premie en een 35% hoger bedrijfsresultaat.

Het ‘beheerst’ stijgende premie-inkomen – tot f 116 mln – gaat gepaard met een stagnerende schadelast. De totale schade stijgt met slechts 1% tot f 70,8 (70) mln.
Belangrijkste oorzaak voor de vrijwel gelijkblijvende schadelast is de relatief kleine toevoeging aan de schadevoorziening (f 6,3 mln), na jaren van forse dotaties. Samen met de beleggingsinkomsten zijn hierdoor de resultaten van DAS met 35% verbeterd. Het resultaat voor belastingen komt uit op f 8,2 (6,1) mln, de nettowinst stijgt tot f 5,3 (3,9) mln.
Een tweede oorzaak voor de stagnerende schadelast is het dalende aantal schademeldingen. Vorig jaar behandelde DAS 52.944 zaken, tegen 53.600 in 1995 en zelfs 55.500 in 1993. Het aantal juridische zaken nam toe ten opzichte van de verhaalszaken: 28.500 (28.000) tegen 24.400 (25.600).
DAS loste 96% (97%) van de aangemelde zaken intern op. De overige 1.875 zaken werden aan de externe advocatuur overgelaten, waarvan 55% aan advocatenkantoren met wie DAS een overeenkomst heeft. De externe schadelast beliep f 23,4 (22,6) mln.
Het Verbond van Verzekeraars en de Orde van Advocaten zijn het overigens nog altijd niet eens geworden over toetreding tot de advocatenorde door juristen in dienst van rechtsbijstandverzekeraars. De advocaten houden vast aan de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking. Die regeling schrijft, in tegenstelling tot de WTV, onder nagenoeg alle omstandigheden een vrije advocaatkeuze voor. De verzekeraars, DAS voorop, gaan hiermee niet akkoord. DAS Rechtsbijstand 1996 1995 (in f mln) omzet 123,9 117,5 brutopremie 116,1 110,4 kosten rechtshulp 70,8 70,0 wv. extern 23,4 22,6 bedrijfskosten 41,6 38,8 wv. provisies 24,6 23,9 resultaat voor belast. 8,2 6,1 nettowinst 5,3 3,9 solvabil. aanwezig 44,4 35,6 solvabil. vereist 19,4 18,2

Reageer op dit artikel