nieuws

Resultaten Agis-verzekeraars slechter door ziekenfondskosten

Archief

De Agis Groep had vorig jaar een negatief nettoresultaat van / 27 mln. In het jaar daarvoor maakten de Agis-maatschappijen / 52 mln winst. Zonder de kosten voor de fusie zou Agis vorig jaar / 3 miljoen winst hebben gemaakt.

Ook zonder fusiekosten zou, volgens Agis, het totale resultaat fors lager zijn uitgevallen in vergelijking met het voorgaande jaar. “Dit komt doordat de kosten in het kader van de Ziekenfondswet beduidend hoger waren dan de budgetten die de Ziekenfondsraad hiervoor ter beschikking stelt. Dit is een probleem waarmee alle zorgverzekeraars kampen. Over de methodiek van budgettering wordt door Zorgverzekeraars Nederland nog overleg gevoerd met de Ziekenfondsraad”, stelt de directie. “In de komende jaren zullen wij in ieder geval hoge prioriteit geven aan ‘monitoring’ en beheersing van de schadelast. Ook willen wij het aantal verzekerden uitbreiden en willen wij op het gebied van de exploitatiekosten de schaalvoordelen benutten die door de fusie binnen het bereik zijn gekomen.”
Jaarcijfers
Agis ontstond begin van dit jaar uit een fusie tussen de zorgverzekeraars (van huis uit ziekenfonds) Anova, ZAO en Anova. Anova en ZAO werkten al sinds 1997 samen. De groep heeft 1,6 miljoen ziekenfondsverzekerden en 87.000 particulier verzekerden.
Vorig jaar hadden de Agis-maatschappijen een totaal inkomen uit het ziekenfonds, uit de particuliere (aanvullende) verzekering en uit bemiddeling van f 4,69 (4,56) mld. Anova (576.000 fondsverzekerden en 14.000 particulier verzekerden) had een inkomen van / 1,60 mld. ZAO (497.000 fondsverzekerden en 23.000 particulier verzekerden) had een inkomen van / 1,53 mld. Anoz (539.000 fondsverzekerden en 50.000 particulier verzekerden) had een inkomen van f 1,56 mld.
Het totale verzekeringstechnisch resultaat bedroeg f 251 (312) mln. Hieraan droeg Anova / 94 mln bij, ZAO f 63 mln en Anoz / 94 mln.
Het totale brancheresultaat kwam uit op f -44 (35) mln. Bij Anova was dit resultaat / -12 mln, bij ZAO / -15 mln en bij Anoz / -17 mln.
Het nettoresultaat van / -27 mln kwam voort uit een resultaat van f -5 mln bij Anova, f -6 mln bij ZAO, en f -16 mln bij Anoz. Het groepsvermogen bedroeg f 559 (562) mln.

Reageer op dit artikel