nieuws

Resultaatverbetering Delta Lloyd Bank

Archief

Delta Lloyd Bank heeft het bedrijfsresultaat vorig jaar fors verbeterd van f 10,8 mln naar f 17,4 mln.

De nettowinst daalde tot f 14,6 (17,6) mln, door een bijzondere bate in 1997. In de Bank-cijfers zijn de resultaten van het Belgische Smeets Securities (f 11,8 mln) deels meegenomen.
DL Bank keert over 1998 geen dividend uit maar versterkt zijn reserves. Dat zal ook dit jaar gebeuren.
Vorig jaar nam het aantal mensen met een beleggingsrekening (Delta Life beleggingsdepot en Beleggings-Plus rekening) met 83% toe tot ruim 10.000. Bij DL Bank hebben 1.400 werkgevers hun bedrijfsspaarregeling ondergebracht. Het aantal deelnemers daaraan steeg met 32% tot 34.000. DL Bank doet onder meer zaken met zo’n vierhonderd assurantietussenpersonen.
De RenteExtraRekening van Nationaal Spaarfonds heeft DL Bank tussen december en februari meer dan 20.000 nieuwe rekeninghouders opgeleverd. Eind 1998 was de private kredietportefeuille f 841 (772) mln groot, waarvan f 359 (397) mln met hypothecaire zekerheid.

Reageer op dit artikel