nieuws

Resultaatafhankelijke beloning in CAO ABP en Loyalis

Archief

In de nieuwe CAO van pensioenfonds ABP en verzekeringsdochter Loyalis is een resultaatafhankelijke beloning afgesproken van € 600 voor medewerkers met een fulltime dienstverband. Deze beloning wordt volledig uitbetaald voor de ABP-werknemers en de Loyalis-werknemers als de doelstellingen van beide ondernemingen met minimaal 75% gehaald worden. Wordt slechts 50% gehaald, dan wordt € 300 uitgekeerd. Wordt minder dan 50% van de doelstellingen gerealiseerd dan wordt niets uitgekeerd. Bij een realisatie tussen de 51% en de 74% vindt uitbetaling naar rato plaats.

De salarissen zijn per 1 april jl. verhoogd met 0,75% en met ingang van 1 januari 2006 gaan ze nog eens met 0,25% omhoog. Verder is het resultaatafhankelijke variabele deel van de eindejaarsuitkering (0,5% van het genoten salaris) met ingang van 1 april jl. resultaatonafhankelijk. De CAO kent een looptijd van een jaar en loopt van 1 april 2005 tot 1 april 2006.

Reageer op dit artikel