nieuws

Resultaatafhankelijke beloning (2)

Archief

“Primair kiest het intermediair ervoor om de belangen van zijn relatie maximaal en optimaal te behartigen. De zorgplicht – vastgelegd in de Wet financiële dienstverlening (Wfd) vereist dat.

De risicodrager mag rekenen op acceptabele verzekerbare zaken, maar zal altijd zelf zijn uiteindelijke acceptatie moeten doen en zijn eigen verantwoording moeten nemen. Zelfs een intermediair met een eigen assuradeurenafdeling doet dat met gescheiden petten. Dan is resultaatafhankelijke provisie gezien de scheiding wel een heel acceptabele en normale zaak.
Provisie en resultaatafhankelijke provisie beïnvloeden de onafhankelijkheid en vraagt om overheidsingrijpen.” Wim Heeres, Heeres Assurantiën, Purmerend.

Reageer op dit artikel