nieuws

Resultaat ziekenfonds Trias zakt in de min

Archief

Bij ziekenfonds Trias is het financieel resultaat vorig jaar teruggelopen van f 11,8 miljoen positief naar / 4,9 miljoen negatief.

Het aantal ziekenfondsverzekerden van Trias (hoofdkantoor Gorinchem) bleef vorig jaar ongeveer gelijk ten opzichte van het jaar daarvoor: 340.000. Dit jaar stapten ongeveer 1.000 verzekerden over van Zilveren Kruis naar Trias doordat Zilveren Kruis het aanvullende antroposofische pakket met ingang van 1 januari 1999 schrapte. Trias voert al zo’n jaar of acht een aanvullend pakket voor antroposofen, dat onder meer dekking biedt voor speciale zuigelingenhulp door antropsofische huisartsen, en voor diverse therapieën, zoals badtherapieën. Ongeveer vijfduizend Trias-verzekerden hebben zo’n pakket.
Samenwerking
Trias heeft (nog) geen particuliere ziektekostenverzekeraar. Tot nu toe worden onder eigen label polissen gevoerd van risicodrager De Goudse. Volgend jaar gaat Trias een joint-venture oprichten met ziekenfonds Zorg en Zekerheid (Leiden), waarin beiden voor eigen risico en onder eigen label particuliere polissen gaan voeren. Ook op andere gebieden zullen de twee ziekenfondsen gaan samenwerken. Zij denken onder meer aan gemengde collectiviteiten en een stapje verder: complete employee-benefitspakketten. “Dit betekent niet, dat de samenwerking met De Goudse wordt beëindigd”, zegt Trias-directeur Wim Steenhagen. “We overleggen met De Goudse over de toekomstige mogelijkheden. We hebben immers meer nodig dan ziektekostenverzekeringen.”
Trias bemiddelt sinds jaar en dag voor reispolissen van de Europeesche en sinds medio vorig jaar voor natura-uitvaartpolissen van Dela. “Het loopt met de uitvaartpolissen nog niet direct storm”, zegt Steenhagen. “We hebben onze verzekerden gevraagd welke verzekeringen zij bij Trias vinden passen. Uit dit onderzoekje bleek, dat velen vinden dat een uitvaartverzekering niet thuis hoort bij een zorgverzekeraar.”
Jaarcijfers
Trias had in 1998 een totaal aan baten van f 873,0 (846,7) nln. Hier droeg het ziekenfonds f 832,2 (806,7) mln aan bij en de aanvullende verzekering f 38,5 (38,3) mln. De overige baten, groot f 2,3 (1,7) mln, komen voort uit de bemiddeling voor particuliere polissen van de Goudse, voor reispolissen van de Europeesche en voor uitvaartpolissen van Dela.
Het totale bedrijfsresultaat (verzekeringstechnisch resultaat) bedroeg f -13,5 (3,6) mln. In de ziekenfondssector was dit f -11,2 (3,9) mln, in de aanvullende sector f -2,5 (-1,0) mln, en in de overige activiteiten f 0,3 (0,6) mln.
Het totale nettoresultaat kwam uit op / -4,9 (11,8). Hiervan was / -5,0 (9,3) terug te voeren op het ziekenfonds, f -0,2 (2,0) op de aanvullende verzekering en f 0,2 (0,5) op de overige activiteiten.

Reageer op dit artikel