nieuws

Resultaat ziekenfonds Agis positief: € 39 mln

Archief

Het ziekenfonds van Agis had vorig jaar een inkomen van € 2,7 (2,8) mld

Hiervan had € 378,1 (443,7) mln betrekking op de nominale premie, € 44,8 (66,7) mln op bijdragen uit de AWBZ-kas en € 2,2 (2,2) mld op bijdragen uit de ziekenfondskas.  De uitkeringen voor het ziekenfonds en de AWBZ bedroegen respectievelijk € 2,5 (2,6) mld en € 44,8 (47,2) mln. Het technisch resultaat verbeterde van een verlies van € 12,3 mln naar een positief bedrag van € 29,9 mln en het nettoresultaat van € -6,6 mln naar € 38,7 mln.

Reageer op dit artikel