nieuws

Resultaat van autoverzekeraars stijgt ondanks prijzenoorlog

Archief

De prijzenoorlog bij Motorrijtuigen zal dit jaar leiden tot een daling van het premievolume met bijna 1%, zo verwacht het Verbond van Verzekeraars. Desondanks stijgt het resultaat van de autoverzekeraars met 2%.

Het Verbond verwacht dat de resultaten bij de Nederlandse schadeverzekeraars in 2006, na een groeiperiode van vier jaar, met 1% zullen afnemen. De consument gebruikt in toenemende mate internet om de premies van verzekeringen te vergelijken. Hierdoor is de concurrentie tussen verzekeraars sterk toegenomen en staan de premies onder druk in een verzadigde markt.
Schadelastbeperking blijft daarom het devies, aldus het Verbond. Dit wordt bereikt door een selectief acceptatiebeleid, veel aandacht voor preventie en afspraken met schadeherstelbedrijven.
Bij Motorrijtuigen daalt het premievolume met bijna 1%. Een direct gevolg van de prijzenoorlog. Maar ook van het veiliger worden van het verkeer, wat een lagere bonus-malusschaal voor bestaande verzekeringen tot gevolg heeft.
Bij brandverzekeringen wordt de afname van het premievolume vooral veroorzaakt door de concurrentie op de zakelijke markt.
In de transportbranche is nog wel ruimte voor omzetgroei, maar ook hier staan de marges onder druk. Door veel aandacht voor preventie, betere inspecties en hogere eisen aan materialen en werkomstandigheden slaagt de branche er in de schadelast beperkt te houden, waardoor het resultaat over 2006 toch hoger zal uitkomen ten opzichte van 2005.
Bij de overige verzekeringen verwacht het Verbond een daling van het resultaat met 3%. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de gestegen schadelast bij aansprakelijkheidsverzekeringen.
binnenlands bedrijf, na rente en herverzekering, voor afdracht vennootschapsbelasting, gebaseerd op halfjaarcijfers van de in Nederland actieve schadeverzekeraars.

Reageer op dit artikel